Show simple item record

Analysis of Business Environment

dc.contributor.advisorBreinek, Pavelcs
dc.contributor.authorHoráková, Evacs
dc.date.accessioned2019-03-30T01:31:44Z
dc.date.available2019-03-30T01:31:44Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHORÁKOVÁ, E. Analýza podnikatelského prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other39499cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/71466
dc.description.abstractV této bakalářské práci bude analyzováno podnikatelské prostředí. V teoretické části bude popsáno prostředí firmy, překážky a problémy podnikání. V praktické části bude tato teorie přenesena na vybranou firmu a na závěr budou zhodnocena fakta a navrhnuta možná řešení na zlepšení.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis analyses the business environment. In the theoretical part the environment of the company, barriers and problems of the business are described. In the practical part this theory is applied to one specific company and the evaluation of the facts and a proposal of some possible options for improvement takes place at the end.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelcs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPorterův modelcs
dc.subjectBusinessmanen
dc.subjectcompanyen
dc.subjectbusinessen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPorter modelen
dc.titleAnalýza podnikatelského prostředícs
dc.title.alternativeAnalysis of Business Environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-27-07:58:46cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid39499en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:37:16en
sync.item.modts2020.03.31 13:20:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeRompotl, Jaroslavcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Ing. Milan Chytil (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího práce: viz. příloha Odpovězeno. Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA: Poznámky k cíli bakalářské práce – návrhy v rámci práce nejsou zcela v souladu s cílem. Jak jste dospěla k závěrům, uvedeným ve své práci, týkajících se Porterovy 5 faktorové analýzy. Odpovězeno. Odůvodněte zařazení jednotlivých faktorů ve SWOT analýze. Odpovězeno částečně.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record