Show simple item record

Security design for system of remote quality measurement of electric power

dc.contributor.advisorMlýnek, Petrcs
dc.contributor.authorJakubíček, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:27Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:27Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationJAKUBÍČEK, M. Návrh zabezpečení systému dálkového měření kvality dodávky elektrické energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66574cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/71574
dc.description.abstractBakalářská práce v první kapitole objasňuje pojem kvalita elektrické energie a některé její parametry. Dále jsou uvedeny používané systémy dálkového sběru dat a aktuální směr vývinu těchto systémů. Ve třetí kapitole jsou popsány symetrické a asymetrické kryptografické systémy a jejich hlavní představitelé. Z asymetrických systémů je popsán princip výpočtu RSA a Diffie– Hellmana. Čtvrtá kapitola se zabývá vybranými knihovnami, které umí počítat s velkými čísly. Je provedena realizace ustavení klíčů pomocí Diffie–Hellmana s těmito knihovnami a následné měření, zda optimalizovaná knihovna je rychlejší, než ostatní knihovny. Na závěr je provedeno zhodnocení použitých knihoven z hlediska jejich rychlosti a paměťové náročnosti. V příloze je také návod na instalaci knihoven BigDigits, GMP a OpenSSL ve Visual Studiu 2010.cs
dc.description.abstractBachelor thesis in the first chapter deals with the concept of quality of electric power and its parameters. The next chapter is focused on systems that used remote data collection and the current direction of evolution of these systems. The third of the thesis discusses the symmetric and asymmetric cryptographic systems and their main representatives. The asymmetric system is described by the principle of calculating RSA and Diffie–Hellman. The next part deals with selected libraries that can count large numbers. Through the establishment of key using the Diffie–Hellman with these libraries and the subsequent measurement should be proved whether optimized library is faster than the other libraries. The evaluation of the used library in terms of speed and memory consumption is inculded in the final chapter. The appendix include installation instructions for the libraries BigDigits, GMP and OpenSSL in Visual Studio 2010.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKvalita elektrické energiecs
dc.subjectkryptografiecs
dc.subjectasymetrický kryptosystémcs
dc.subjectDiffie–Hellmanův protokolcs
dc.subjectBigDigitscs
dc.subjectGMPcs
dc.subjectOpenSSL.cs
dc.subjectQuality of electric poweren
dc.subjectcryptographyen
dc.subjectasymmetric cryptosystemen
dc.subjectDiffie–Hellman protocolen
dc.subjectBigDigitsen
dc.subjectGMPen
dc.subjectOpenSSL.en
dc.titleNávrh zabezpečení systému dálkového měření kvality dodávky elektrické energiecs
dc.title.alternativeSecurity design for system of remote quality measurement of electric poweren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-09-03cs
dcterms.modified2013-09-04-09:25:46cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid66574en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:09:45en
sync.item.modts2020.03.31 02:30:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKoutný, Martincs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Řezníček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: V práci postrádám zmínku o úpravě zadání. Bylo zadání upraveno? - Nemohlo být ověřeno neboť vedoucí práce nebyl přítomný obhajobě. Jakým způsobem byste realizoval operace bez knihoven? - Student neodpověděl v dostatečném rozsahu. Jaký je přínos práce? - Srovnání výpočetní náročnosti knihoven není objektivní ani průkazné.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record