Show simple item record

ECG Wave Delineation

dc.contributor.advisorKozumplík, Jiřícs
dc.contributor.authorTrnová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:24Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:24Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationTRNOVÁ, K. Rozměření signálů EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65440cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/71584
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá podrobným rozměřením jednoho cyklu EKG signálu ze známých počátků a konců jednotlivých významných vln tohoto cyklu z hodnot uvedených v databázi TESPRO a nalezením reprezentativního cyklu. V textu jsem popsala základní typy měřených jednotlivých intervalů, principy několika metod rozměření a popis programu, který jsem realizovala. Algoritmus pro rozměření funkčních celků cyklu EKG signálu, který jsem navrhla, je založen na zjišťování trendu růstu daného úseku signálu za pomoci první diference. Funkčnost byla testována na standardní databázi CSE.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the detailed measurement one cycle of the ECG signal from the known beginning and end of each major wave of this cycle of the values listed in the database TESPRO. Another objective of this work is to find a representative cycle. The text describes the basic types of measurement intervals, principles of multiple methods of measurement and description of the program, which was implemented. Algorithm for Measurement of function-al units cycle of ECG signal, which was designed based on the detection of trend growth in the field of signal using first differences. Functionality was tested on a standard database CSE.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCykluscs
dc.subjectEKG signálcs
dc.subjectrozměřenícs
dc.subjectdatabáze CSEcs
dc.subjectdatabáze TESPROcs
dc.subjectECG signalen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectCSE standard databaseen
dc.subjectdatabase of TESPROen
dc.titleRozměření signálů EKGcs
dc.title.alternativeECG Wave Delineationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-08-30cs
dcterms.modified2013-09-02-09:58:38cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65440en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:03:02en
sync.item.modts2020.03.30 13:47:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeProvazník, Ivocs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka neobhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record