Show simple item record

Development of wireless rumen probe

dc.contributor.advisorFedra, Zbyněkcs
dc.contributor.authorŠídlová, Ludmilacs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:26:20Z
dc.date.available2019-05-17T03:26:20Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationŠÍDLOVÁ, L. Vývoj bezdrátové bachorové sondy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39377cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7163
dc.description.abstractCílem práce bylo prostudovat možnosti bezdrátového přenosu z žaludku přežvýkavců a navrhnout a realizovat bezdrátovou bachorovou sondu. První část práce se zabývá problematikou vnitřních bezdrátových sond. Další část popisuje a hodnotí dostupné bachorové sondy. V dalších kapitolách této práce je uveden vlastní návrh zařízení. Sonda byla navržena pro nízkou spotřebu elektrické energie a v práci se uvádí alternativní zdroje energie. Pro bezdrátový přenos dat byla vybrána přenosová frekvence 125 kHz s bipolárním kódováním. Jako antény na obou stranách se použijí vzduchové cívky. Navržená sonda byla zkonstruována a byl vyzkoušen bezdrátový přenos dat.cs
dc.description.abstractThe aim was to study the possibilities of wireless transmission from the stomach of ruminants and to design and implement wireless ruminal probe. The first part deals with the internal wireless probe. The next section describes and evaluates available ruminal probe. There is given its own equipment design in the other chapters. The probe was designed for power management and for working with harvestable ambient power. The frequency of 125 kHz with bipolar coding was chosen for wireless data transmission. Two air coils are used on both sides as antennas. The proposed probe was designed and wireless data transmission was tested.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBachorová sondacs
dc.subjectbezdrátové měřenícs
dc.subjectRFID technologiecs
dc.subjectbipolární kódovánícs
dc.subjectpH bachorucs
dc.subjectalternativní napájenícs
dc.subjectsmyčková anténacs
dc.subjectzesilovačcs
dc.subjectdojné krávy.cs
dc.subjectRuminal probeen
dc.subjectwireless measurementen
dc.subjectRFID technologyen
dc.subjectbipolar codeen
dc.subjectruminal pHen
dc.subjectharvestable ambient poweren
dc.subjectair coil antennaen
dc.subjectamplifieren
dc.subjectdairy cows.en
dc.titleVývoj bezdrátové bachorové sondycs
dc.title.alternativeDevelopment of wireless rumen probeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:07cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39377en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:30:10en
sync.item.modts2020.04.01 01:15:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMatěj, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Nováček, CSc. (člen) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Punčochář (člen) Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Jak se udrží sonda v žaludku? Proč není anténa nijak laděná na určitou impedanci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record