Show simple item record

Suggestion Decision-Making Process Between Rental and Own Housing

dc.contributor.advisorŠkapa, Stanislavcs
dc.contributor.authorBačíková, Ludmilacs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:13:44Z
dc.date.available2019-04-04T01:13:44Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBAČÍKOVÁ, L. Návrh postupu rozhodování mezi nájemním a vlastnickým bydlením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other52640cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/71649
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou rozhodování se mezi nájemním a vlastnickým bydlením. Pozornost je zaměřena na výhody a nevýhody jednotlivých forem bydlení. U vlastnického bydlení jsou navrženy možnosti jeho financování. Dále jsou porovnány náklady spojené s jednotlivými formami bydlení. Je vytvořen postup rozhodování při výběru způsobu bydlení. V poslední části práce je na modelovém případu provedeno srovnání finanční náročnosti obou forem bydlení a je doporučen výhodnější způsob bydlení.cs
dc.description.abstractThe Master’s thesis deal with issues of deciding between rental and own housing. The attention is focused on the advantages and disadvantages of different forms of housing. For own housing the possibilities of financing are suggested. Cost are compared with particular forms of housing. It is created decision-making process dutiny choosing type of housing. In last part of this thesis comparison with financial difficulty of both forms of housing is realized on a model case and it is recommended more advantageous way of housing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinancování bydlenícs
dc.subjecthypoteční úvěrcs
dc.subjectstavební spořenícs
dc.subjectnájemní bydlenícs
dc.subjectnájemcs
dc.subjectvýdaje na bydlenícs
dc.subjectFinancing of housingen
dc.subjectmortgage loanen
dc.subjectbuilding savingsen
dc.subjectrental housingen
dc.subjectrentingen
dc.subjectexpenditures on housingen
dc.titleNávrh postupu rozhodování mezi nájemním a vlastnickým bydlenímcs
dc.title.alternativeSuggestion Decision-Making Process Between Rental and Own Housingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-11cs
dcterms.modified2013-04-16-13:18:16cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid52640en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:29:55en
sync.item.modts2020.03.30 14:21:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBlažíčková, Věracs
dc.description.markFcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record