Show simple item record

Evaluation of the Qualitative Benefits of the Development Project co-financed by the EU

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorPšenička, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:52:08Z
dc.date.available2019-04-03T21:52:08Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPŠENIČKA, M. Zhodnocení kvalitativního přínosu rozvojového projektu spolufinancovaného z finančních zdrojů fondů EU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other51317cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/71654
dc.description.abstractDiplomová práce v první části se zaměřuje na teoretický popis regionální politiky Evropské unie, způsob, jaký se vyvýjela a na popis cílů, které měla v jednotlivých programovacích obdobích. V této časti práce je také popsáno, z kterých fondů Evropské unie čerpají prostředky jednotlivé cíle. Dále zde vymezuji všechny operační programy, na základě kterých lze čerpat finanční prostředky pro poskytování dotací z těchto fondů. U konkrétního projektu spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie uvádím ekonomický rozbor projektu a za pomoci dotazníkového šetření také provádím zhodnocení kvalitativního přínosu projektu pro rozvoj regionu.cs
dc.description.abstractThe first part of my work focuses on the theoretical description of EU regional policy, its evolution and the description and the objectives of the different programming periods. In this part of the work is also described which EU funds are being used for co-financing of different goals. Furthermore I define all operational programs which can be used to draw funds to provide grants. These information are necessarry to choose the right operational program to use. For the particular project co-financed from the European Union, I present an economic analysis of the project and a questionnaire survey which I use to do a qualitative assessment of the project and its help for the development of the region.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectregionální politikacs
dc.subjectoperační programcs
dc.subjectstrukturální fondcs
dc.subjectdotacecs
dc.subjectrozvojový projektcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectEuropian unionen
dc.subjectregional politicsen
dc.subjectoperational programen
dc.subjectstructural funden
dc.subjectgranten
dc.subjectdevelopment projecten
dc.subjectquestionnaire surveyen
dc.titleZhodnocení kvalitativního přínosu rozvojového projektu spolufinancovaného z finančních zdrojů fondů EUcs
dc.title.alternativeEvaluation of the Qualitative Benefits of the Development Project co-financed by the EUen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-11-15-11:48:07cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid51317en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:15:18en
sync.item.modts2020.03.31 21:16:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNovák, Michalcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Martin Slezák (místopředseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record