Show simple item record

Utilization of fluorimetry for detection of underground water tracers

dc.contributor.advisorKahle, Vladislavcs
dc.contributor.authorPokora, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:27Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:27Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationPOKORA, Z. Využití fluorimetrie pro detekci stopovačů proudění podzemních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other192cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7172
dc.description.abstractDiplomová práce zkoumá detekci fluoresceinu pro účely koloračních experimentů v podzemních a povrchových vodách. V první části se práce zabývá adsorpcí v systému voda-fluorescein-aktivní uhlí a desorpcí pomocí různých desorpčních činidel a následným stanovením fluoresceinu v desorpčním činidle. Zjištěné poznatky se potom použijí na optimalizaci koloračních experimentů používaných v terénu pro průzkum proudění podzemních vod. V další části se zkoumá způsob bezobslužného záznamu průběhu koncentrace fluoresceinu v jednom bodě toku a jeho další analýzou pomocí laserově indukované fluorescence pro účely predikce tvaru protékaných prostor v krasových útvarech.cs
dc.description.abstractThe thesis studies detection of fluorescein for coloration experiments in surface and underground water. The first part of the work deals with the adsorption of fluorescein on active charcoal from water and desorption by means of different desorption solutions. The results of measurements are used for practice of coloration experiments in karst research. In the second part of thesis it is researched the option of automated record of fluorescence concentration and its detection by means of laser induced fluorescence with confocal microscope.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstopovačecs
dc.subjectkrasové vodycs
dc.subjectfluoresceincs
dc.subjectaktivní uhlícs
dc.subjectlaserově indukovaná fluorescencecs
dc.subjectkolorační zkouškycs
dc.subjecttracersen
dc.subjectkarst wateren
dc.subjectfluoresceinen
dc.subjectactivated charcoalen
dc.subjectlaser induced fluorescenceen
dc.subjectcoloration experimentsen
dc.titleVyužití fluorimetrie pro detekci stopovačů proudění podzemních vodcs
dc.title.alternativeUtilization of fluorimetry for detection of underground water tracersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:04cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid192en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:59:33en
sync.item.modts2020.05.22 13:08:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeČáslavský, Josefcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta diplomové práce, student se vyjádřil k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record