Show simple item record

Thermostat for measuring passive component controlled of AVR

dc.contributor.advisorRoubal, Zdeněkcs
dc.contributor.authorDemjanics, Ferenccs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:39:33Z
dc.date.available2018-10-21T20:39:33Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationDEMJANICS, F. Termostat pro měření pasivních součástek řízený AVR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39307cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7235
dc.description.abstractCílem práce je obeznámit čitatele s problematikou návrhu konstrukcí kompaktních teplotních testovacích komor. Ukázat funkce a zapojení vybraných obvodů, který zabezpečují spolehlivý chod přístroje. Pro splnění zadání jsou nejdůležitější součástky Peltierovy články a teplotní čidla. Ty ale nemohou fungovat bez řídící jednotky. Řídící jednotka zajišťuje potřebnou vzájemnou komunikaci mezi jednotlivé součástky a taky komunikaci s člověkem (uživatelem). Pro tento účel se uskutečnilo výběr vhodného typu mikrokontroléru a komunikačních zařízení (maticová klávesnice, LCD, tlačítka a LED diody). Následně byl navržen algoritmus pro ovládání termostatu uživatelem, vhodný do výuky. Algoritmus byl zapsán do mikrokontroléru formou programu. Do programu je také implementován PSD regulátor, který vyhodnocuje získané údaje od uživatele a teplotního čidla. Pak nastaví potřebnou funkci Peltierových článků. Po zkonstruování termostatu byly provedeny testovací měření, výsledky byly zdokumentovány a vyhodnoceny.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to familiarize with the design of the thermal test chamber to measuring passive components. Show features and involvement of selected circuits that ensure reliable operation of the device. For the realization of the role are the most important the Peltier cells and temperature sensors. But they can not work without the control unit. The control unit provides the necessary communication with each component and also with user. For this purpose we made a selection of suitable type of microcontroller and communication equipment (matrix keypad, LCD, buttons and LEDs). Subsequently was designed the algorithm to control the thermostat suitable for using in students training. The algorithm was written in the microcontroller in form of a program. There is also implemented a PSD controller in the program, which evaluates the data collected by a sensor. Then set the correct function of Peltier cells. After the thermostat was designed and realized, test measurements were performed and the results were documented and evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPSDcs
dc.subjectPeltiercs
dc.subjectAVRcs
dc.subjectPWMcs
dc.subjectPT100cs
dc.subjecttermostatcs
dc.subjectPSDen
dc.subjectPeltieren
dc.subjectAVRen
dc.subjectPWMen
dc.subjectPT100en
dc.subjectthermostaten
dc.titleTermostat pro měření pasivních součástek řízený AVRcs
dc.title.alternativeThermostat for measuring passive component controlled of AVRen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:29cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39307en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:38:10en
sync.item.modts2019.05.18 06:27:28en
dc.contributor.refereeKoňas, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record