Show simple item record

Application of modern technologies for the production of the release mechanism of a car door

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorHruška, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:45:06Z
dc.date.available2019-04-04T04:45:06Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHRUŠKA, L. Aplikace moderních technologií pro výrobu uvolňovacího mechanismu dveří osobního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other49987cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7264
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na výrobu uvolňovacího mechanismu dveří osobního automobilu Renault Megane. Z hlediska plnění funkce a nutnosti dodržení rozměrové přesnosti vybraných součástí, byla data pro výrobu získána digitalizací reálného výrobku. Digitalizace byla provedena bezdotykovým optickým 3D skenerem firmy GOM mbH, jednalo se o vývojovou řadu ATOS II Triple Scan. Data čepu byla získána z parametrického programu Autodesk Inventor 2011. Pro výrobu master modelů byla použita aditivní technologie Rapid Prototyping metoda Fused Deposition Modeling. Master model držáku byl použit pro výrobu silikonové formy, která sloužila pro odlití požadovaného počtu držáků z pryskyřice. V závěru práce je technicko-ekonomické zhodnocení výroby. Součástí práce je také přehled nejpoužívanějších metod Rapid Prototyping a Reverzního inženýrství.cs
dc.description.abstractThe Bachelor`s work concerns the production of door ulocking mechanism for a passanger car Renault Megane. From the viewpoint of function and the necessity to keep the exact dimensions of chosen parts were the data for the production obtained by digitalization of a real product. The digitalization was carried out by the contactless optical 3D scanner of GOM mbH company, specifically the developmental series ATOS II Triple Scan. The pin`s data were obtained from parametrical program Autodesk Inventor 2011. For the production of Master models the additive technology Rapid Prototyping, method Fused Deposition Modeling, was used. Master model of the handle was used for the production od solicon mould, that was used for casting of required number of handles from resin. The end of the work deals with a technical and economical assessment of the production. A part of the work is also a summary of the most used methods of Rapid Prototyping and Reversible Engineering.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRapid Prototypingcs
dc.subjectReverzní inženýrstvícs
dc.subjectoptický 3D skenercs
dc.subjectCADcs
dc.subjectsilikonová formacs
dc.subjectRapid Prototypingen
dc.subjectReverse Engineeringen
dc.subjectOptical 3D Scanneren
dc.subjectCADen
dc.subjectSilicone Moulden
dc.titleAplikace moderních technologií pro výrobu uvolňovacího mechanismu dveří osobního automobilucs
dc.title.alternativeApplication of modern technologies for the production of the release mechanism of a car dooren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-14cs
dcterms.modified2012-06-25-11:28:32cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid49987en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:07:59en
sync.item.modts2021.11.12 09:53:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořáček, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího a oponenta a dalších členů komise. Vysvětlete hodnoty přesnosti skenerů, které uvádíte v prezentaci? Jakým způsobem jste vynesl body v grafech nákladů? Jaké jsou konkrétní příklady použití reverzního inženýrství? Víte kolik by stál originální náhradní díl? Vysvětlete podrobnějji podstatu zvětšení objemu při výrobě silikonové formy. Porovnejte vlastnosti materiálů původního dílu a náhradního dílu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record