Show simple item record

Models for complexation of humic compounds

dc.contributor.advisorKlučáková, Martinacs
dc.contributor.authorVěžníková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:03Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:03Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationVĚŽNÍKOVÁ, K. Modely pro komplexaci huminových kyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other23910cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7267
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá interakcemi měďnatých iontů s huminovými kyselinami. Vazba mezi kovovými ionty a huminovými kyselinami je tvořena hlavně prostřednictvím karboxylových a fenolových skupin. Mechanismus těchto interakcí není doposud zcela objasněn. Podstatnou úlohu přitom hraje skutečnost, že huminové kyseliny nejsou chemickými individui, ale polydisperzní směsí látek. V této práci jsou zkoumány interakce kovových iontů s modelovými látkami, jako kyselinou citronovou, salicylovou, ftalovou, hydrochinonem, pyrokatecholem a kyselinou EDTA, jež simulují možná vazebná místa ve struktuře huminových kyselin. Pro řešení je použito několik následujících analytických metod: potenciometrie (pH), konduktometrie a UV/VIS spektrofotometrie. Jako modelový kovový iont byl vybrán měďnatý kation díky své vysoké afinitě k huminovým kyselinám.cs
dc.description.abstractThis bachelors thesis deals with interactions of copper ions with humic acids. The bond between metal ions and humic acids is formed mainly trough carboxylic and phenolic groups. Mechanism of these interactions is not so far enlighted. Essential part in this, is reality that humic acids are not chemical individuals, but polydisperse mixtures of substances. This work contains interactions of metal ions with model compounds like citric acid, salicylic acid, pthalic acid, hydroquinone, catechol and EDTA, which simulates possible binding sites in the structure of humic acids. Several analytical methods have been used to study this problems: potentiometry (pH), conductometry and UV/VIS spectroscopy. As a model metal ion has been chosen copper cation because of its high afinity to humic acids.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHuminové kyselinycs
dc.subjectkomplexacecs
dc.subjectvazebné možnostics
dc.subjectmodelové látkycs
dc.subjectHumic acidsen
dc.subjectcomplexationen
dc.subjectbinding abilitiesen
dc.subjectmodel compoundsen
dc.titleModely pro komplexaci huminových kyselincs
dc.title.alternativeModels for complexation of humic compoundsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-22cs
dcterms.modified2010-06-28-11:03:48cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid23910en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:06:53en
sync.item.modts2019.05.18 10:27:19en
dc.contributor.refereeJaroslav,, Záhoracs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record