Show simple item record

Study of plasmachemical reduction of corrosive layers on brass

dc.contributor.advisorKrčma, Františekcs
dc.contributor.authorŘádková, Luciecs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:50Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:50Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationŘÁDKOVÁ, L. Studium plazmochemické redukce korozních vrstev na mosazi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other10447cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7283
dc.description.abstractHlavním tématem této bakalářské práce je plazmochemické ošetření archeologickým artefaktů, především plazmochemické ošetření korozních vrstev mosazi. Pro tento proces bylo použito nízkotlaké, nízkoteplotní vodíkové plazma. Technologie je v současnosti využívána zejména pro železné a stříbrné předměty, ovšem ani pro ně nejsou nalezeny optimální podmínky. Odstraňování koroze u předmětů z barevných kovů je pak zcela v počátcích. Byly připraveny dvě sady vzorků v různých korozních prostředích. Prvním prostředím byly nasycené páry HCl, vzorky byly v tomto prostředí po dobu jednoho měsíce, korozní vrstvy byly oranžovo-hnědé. Druhá sada byla připravena v roztoku amoniaku, vzorky byly v tomto prostředí jeden den, korozní vrstvy byly modré. Plazma bylo generováno kontinuálně při různých výkonech generátoru. Experimenty probíhaly při tlaku 100 Pa a průtoku vodíku 50 sccm. Výkon generátoru byl volen v rozsahu 50 – 200 W a ošetření trvalo 70 – 140 minut. Změny, ke kterým docházelo v důsledku plazmochemických reakcí, byly pozorovány optickou emisní spektroskopií. Redukční děj byl monitorován pomocí integrální intenzity OH pásu. Spektrální intenzita spektrometru byla volena v rozsahu 290 – 330 nm. Po plazmochemickém ošetření bylo obtížné odstranit korozní vrstvy HCl, ale odstranění korozních vrstev amoniaku bylo snadné. To bylo způsobené typem korozního procesu (korodované vrstvy byly ovlivněny dobou korozního procesu). Tato bakalářská práce slouží k počátečnímu studiu chování korozních vrstev mosazi při plazmochemickém ošetření. V budoucnu by mohlo být ošetření v plazmatu použito pro ošetření skutečných archeologických artefaktů.cs
dc.description.abstractThe main topic of this bachelor thesis is plasmachemical treatment of archeological artifacts, especially plasma chemical treatment of brass corrosion layers. Low-pressure, low-temperature hydrogen plasma is used for this process. Nowadays, the technology is used mainly for iron or silver based materials but even for them the optimal conditions for the corrosion removal are not fully known yet. The knowledge about other metallic materials is fully missing. Two sets of brass samples were prepared in different corrosion atmospheres. The first atmosphere was prepared using saturated vapors of HCl. The samples were in this atmosphere during one month, and corrosion layers were orange-brown. The second set was prepared using ammonium solution, the samples were in this atmosphere for one day, corrosion layers were blue. The generation of capacitively coupled plasma in continuous mode by different supplied power was done. The experiments were carried out at 100 Pa with hydrogen gas flow of 50 sccm. Discharge power was varied in the interval 50 – 200 W and the treatment duration was 70 – 140 min. The optical emission spectroscopy of OH radical was used to find out all changes those have been resulting from plasmachemical reactions. The OH radical integral intensities were observed, they were used to monitoring plasma chemical reduction process. Spectral intensity of spectroscope was in the range 290 – 330 nm. After the plasmachemical treatment, it was very difficult to remove corrosion layers of HCl, but removing of NH3 corrosion layers was easy. It was caused by type of corrosion process (corrosion layers were influenced by time of corrosion process). This bachelor thesis is the start to find out conduct corrosion layers of brass in plasma treatment. In future, plasma treatment could be used to treatment of real archaeological artifacts.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlazmochemická redukcecs
dc.subjectvodíkové plazmacs
dc.subjectmosazcs
dc.subjectodstraňování korozecs
dc.subjectoptická emisní spektroskopiecs
dc.subjectelektronová mikroskopie.cs
dc.subjectPlasmachemical reductionen
dc.subjecthydrogen plasmaen
dc.subjectbrassen
dc.subjectcorrosion removalen
dc.subjectoptical emission spectroscopyen
dc.subjectelectron microscopy.en
dc.titleStudium plazmochemické redukce korozních vrstev na mosazics
dc.title.alternativeStudy of plasmachemical reduction of corrosive layers on brassen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-26cs
dcterms.modified2009-07-22-11:45:07cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid10447en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:15:22en
sync.item.modts2020.04.01 03:16:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSelucká, Alenacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceRozdíl v korozi způsobené HCl a NH3? Rozdíl mezi mosazí a bronzem? Jak by mohla být provedena lokální analýza složení? Jakým způsobem vznikají OH radikály při studovaném procesu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record