Show simple item record

Filtration of time series

dc.contributor.advisorMaršálek, Romancs
dc.contributor.authorPinkava, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:55:46Z
dc.date.available2018-10-21T16:55:46Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPINKAVA, J. Filtrace časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39359cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7286
dc.description.abstractPráce je zaměřena na popis pojmů a základních principů v ekonomice v oblasti hrubého domácího produktu. Dále na popis časových řad, jejich druhy, vlastnosti a základní klasifikace. Je zde uvedena dekompozice časových řad na složky. Další částí je základní popis nejčastěji používaných ekonomických filtrů Hodrick-Prescott a Baxter-King. Filtry Christiano-Fitzgerald a frekvenčně selektivní filtr pro krátké časové řady byly prakticky implementovány v MATLABu. Zbytek práce se zabývá aplikací výše uvedených filtrů na data České republiky, Evropské unie, USA a vybrané země EU. Kromě toho je zkoumána korelace mezi spektrálními složkami dat u vybraných zemí.cs
dc.description.abstractThesis is aimed at describing the concepts and basic principles in the economy in gross domestic product. Furthermore it deals with the description of time series, their types, characteristics and the basic classification. A decomposition of time series into thein components is indicated. Another part is a basic description of the most commonly used economic filters - Hodrick-Prescott and Baxter-King. The Christiano-Fitzgerald and frequency-selective filter for short length time series have been practically implemented in MATLAB. The rest of the thesis deals with the application of above mentioned filters to data of Czech Republic, European Union, USA and selected EU countries. Moreover, the correlation between spectral components of the data for selected countries is investigated. KEYWORDSen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHrubý domácí produkt (HDP)cs
dc.subjectfiltrace časových řadcs
dc.subjectHodrick-Prescottcs
dc.subjectBaxter-Kingcs
dc.subjectChristiano-Fitzgeraldcs
dc.subjectfrekvenčně selektivní filtr pro krátké časové řady.cs
dc.subjectGross domestic product (GDP)en
dc.subjectfiltering the time seriesen
dc.subjectHodrick-Prescotten
dc.subjectBaxter-Kingen
dc.subjectChristiano-Fitzgeralden
dc.subjectFrequency-selective filter for short length time series.en
dc.titleFiltrace časových řadcs
dc.title.alternativeFiltration of time seriesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.modified2012-03-01-09:59:57cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39359en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:38:56en
sync.item.modts2020.03.31 15:22:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePoměnková, Jitkacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen) Ing. Dr. Techn. Vojtěch Derbek (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record