Show simple item record

Microorganisms with lipoplytic activity and their applications

dc.contributor.advisorOmelková, Jiřinacs
dc.contributor.authorPavlačková, Janacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:16Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:16Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationPAVLAČKOVÁ, J. Mikroorganizmy s lipolytickou aktivitou a jejich využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other10855cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/728
dc.description.abstractLipasy jsou hydrolytické enzymy produkované řadou mikroorganismů. Tato práce popisuje nejen samotné mikroorganismy, které lipasy produkují, ale také různé možnosti průmyslového využití lipas. Lipasy nacházejí široké uplatnění v reakcích, ve kterých je nutná kombinace lipofilního substrátu s hydrofilním – při syntézách mastných esterů kyseliny askorbové nebo esterů cukru, při syntézách lipoaminokyselin nebo při lypolýze derivátů fenolu. Význam mají také vzhledem k ochraně životního prostředí, např. při čištění odpadních vod. V této práci byla lipolytická aktivita testována na pěti různých komerčních preparátech obsahujících mikroorganismy s lipolytickou aktivitou. Na stanovení lipolitické aktivity existuje řada různých metod. Příkladem může být spektrofotometrické stanovení lipolytické aktivity, při kterém se využívá schopnosti lipas štěpit p-nitrofenyllaurát na barevný produkt p-nitrofenol. Přičemž p-nitrofenol je detekován spektrofotometricky.cs
dc.description.abstractLipases are hydrolytic enzymes that are produced by many types of microorganisms. This thesis describes not only the microorganisms which produce lipases but also different possibilities for the industrial utilization of lipases. Lipases are widely used in reactions where the combination of a lipophilic substrate with a hydrophilic one is necessary – in the synthesis of ascorbic acid fatty esters, sugar esters, lipoaminoacids and in the lipophilization of phenolic derivatives. Lipases are also important in relation to environmental protection. For example, they are used for the purification of waste water. In this thesis, five different preparations containing microorganisms with lipolytic activity were tested for lipolytic activity. There are many ways of determining lipolytic activity. The spectrophotometric determination of lipolytic activity that uses the ability of lipases to divide p-nitrophenyllaurate to p-nitrophenol may serve as an example. After this p-nitophenol is detected spectrophotometricaly.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlipasycs
dc.subjectlipolytické reakcecs
dc.subjectbakteriecs
dc.subjecthoubycs
dc.subjecttechnologické využití lipascs
dc.subjectlipasesen
dc.subjectlipolytic reactionsen
dc.subjectbacteriaen
dc.subjectfungien
dc.subjecttechnologycal utilization of lipasesen
dc.titleMikroorganizmy s lipolytickou aktivitou a jejich využitícs
dc.title.alternativeMicroorganisms with lipoplytic activity and their applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-24cs
dcterms.modified2009-05-07-10:00:43cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid10855en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:02:07en
sync.item.modts2020.03.31 18:37:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeOmelka, Ladislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc.Ing.Jan Světlík, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Márová: poznámka k dodržování psaní jednotek podle soustavy SI doc. Světlík: Při kolika nm byla měřena absorbance? Jaká je to oblast?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record