Show simple item record

Study of phenolic compounds in some biologic materials using method LC/MS

dc.contributor.advisorKočí, Radkacs
dc.contributor.authorMěřínská, Radanacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:18Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:18Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationMĚŘÍNSKÁ, R. Studium fenolických látek ve vybraných biologických materiálech s využitím metody LC/MS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other10438cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7304
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá metodami vhodnými k analýze fenolických látek, jako jsou polyfenolické kyseliny či flavonoidy. V teoretické části byla provedena podrobná literární rešerše, která shrnuje především moderní instrumentální techniky běžně využívané ke stanovení polyfenolů. V experimentální části byly pak analyzovány vybrané standardní polyfenolické sloučeniny s využitím kombinované metody HPLC/ESI-MS s off-line a on-line detekcí. Spektra jednotlivých standardů i jejich směsí byla stanovena v režimu MS full scan a pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie, a to v kladném i záporném módu. Byly identifikovány kvasi-molekulární ionty reserpinu (PI 609,9, NI 607,7), kyseliny chlorogenové (NI 353), kvercetinu (PI 303,5, NI 301,5), rutinu (PI 611, NI 609) a morinu (PI 303,1, NI 301,1). Produktové ionty pak byly získány štěpením v režimu MS/MS full scan. Jako charakteristické štěpy byly určeny u kyseliny chlorogenové čára s m/z 191 (NI), u kvercetinu 229,1 a 257,1 (PI) a 179,0 a 151 (NI), u rutinu 301,0 (NI) a u morinu 285,1 a 257,1 (PI) a 283,2, 273,2, 257,1, 229,1 (NI). Štěp rutinu 301 byl dále fragmentován pomocí MS3/full scan za vzniku fragmentů 179 a 151,1 (NI). V optimalizačním experimentu byly stanoveny podmínky vhodné pro HPLC separaci polyfenolů zahrnující gradientovou eluci a separační systém s chromatografickou kolonou Restek. Ve spojení LC/MS bylo stanoveno, že jedině on-line detekce v záporném módu vede k uspokojivým výsledkům ve stanovení polyfenolů.cs
dc.description.abstractPresented bachelor thesis was focused on suitable methods for analysis of phenolics, especially modern instrumental methods were studied. In experimental part some standard phenolic compounds were analysed using combined technique HPLC/ESI-MS with off-line and/or on-line detection. Mass spectra of individual stadards and/or mixtures were determined in MS full scan and/or MS/MS full scan mode. Ionisation of chosen standard compounds was done in pozitive and/or negative mode. Parent ions of followed compounds were identified: reserpine (PI 609.9, NI 607.7), acid chlorogenic (NI 353), quercetin (PI 303.5, NI 301.5), rutin (PI 611, NI 609), morin (PI 303.1, NI 301.1). Typical fragments of studied standards were produced using MS/MS full scan mode. By fragmentation characteristic product ions were identified: acid chlorogenic (NI 191), quercetin (PI: 229.1 and 257.1; NI: 179.0 and 151.0), rutin (in MS/MS NI: 301; in MS3 NI: 179, 151.1), morin (PI: 285.1 a 257.1; NI: 283.2, 273.2, 257.1, 229.1). Optimal conditions of phenolic HPLC separation were determined including gradient elution and Restek column use. In conclusion on-line HPLC/MS detection using negative ionization was observed as the best configuration for phenolic analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHPLC/UV-VIScs
dc.subjectLC/MScs
dc.subjectLC/MS/MScs
dc.subjectpolyfenolycs
dc.subjectHPLC/UV-VISen
dc.subjectLC/MSen
dc.subjectLC/MS/MSen
dc.subjectphenolicsen
dc.titleStudium fenolických látek ve vybraných biologických materiálech s využitím metody LC/MScs
dc.title.alternativeStudy of phenolic compounds in some biologic materials using method LC/MSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-24cs
dcterms.modified2009-06-10-18:50:22cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid10438en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:04:55en
sync.item.modts2020.03.31 21:21:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeZemanová, Janacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc.Ing.Jan Světlík, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record