Show simple item record

Digitally Controlled Switching Power Supply

dc.contributor.advisorŠebesta, Jiřícs
dc.contributor.authorKrška, Vlastimilcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:39:24Z
dc.date.available2018-10-21T20:39:24Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKRŠKA, V. Digitálně řízený spínaný napájecí zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39337cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7334
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá úvodem do spínaných napájecích zdrojů, zvláště je zaměřena na problematiku digitálního řízení. Jsou zde shrnuty základní topologie spínaných zdrojů a diskutováno řešení zásadních problémů, které přináší digitální řízení spínaných zdrojů. Dále jsou shrnuty základní informace o mikrokontrolérech řady Piccolo, experimentálním kitu a hlavních částech vzorového zdrojového kódu. Také je zde popsána vlastní implementace výpočtu zpětnovazební smyčky a teorie a implementace systému aktivního vyhledávání bodu maximálního výkonu. Závěr práce se zabývá realizací a testováním navrženého digitálně řízeného spínaného napájecího zdroje.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is an introduction to switching mode power supplies, especially focused on digital control. It summarizes the basic topologies of switching mode power supplies, and discusses the fundamental issues of digital power supply control. It also summarizes basic informations about Piccolo microcontrolers, about experimental kit and about main parts of sample source code. Also is described here own implementation of the control law and the theory and implementation of maximum power point tracking. The conclusion of this thesis deals with implemantation a testing of the designed digitally controled switching power supply.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMěničcs
dc.subjectzdrojcs
dc.subjectspínaný zdrojcs
dc.subjectdigitální řízenícs
dc.subjectdigitální zdrojcs
dc.subjectMPPTcs
dc.subjectaktivní vyhledávání bodu maximálního výkonu.cs
dc.subjectConverteren
dc.subjectsupplyen
dc.subjectswitching mode power supplyen
dc.subjectdigital controlen
dc.subjectdigital poweren
dc.subjectMPPTen
dc.subjectmaximum power point tracking.en
dc.titleDigitálně řízený spínaný napájecí zdrojcs
dc.title.alternativeDigitally Controlled Switching Power Supplyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:16cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39337en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:38:15en
sync.item.modts2019.05.18 08:43:31en
dc.contributor.refereeZamazal,, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record