Show simple item record

Degradation possibilities of synthetic macromolecular materials centred on biodegradations

dc.contributor.advisorBabák, Liborcs
dc.contributor.authorZichová, Miroslavacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:28:39Z
dc.date.available2019-04-04T05:28:39Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationZICHOVÁ, M. Možnosti odbourávání syntetických makromolekulárních látek se zaměřením na biodegradace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other10406cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7373
dc.description.abstractTato práce se zabývá možnostmi odbourávání syntetických makromolekulárních látek. Je zde popsána degradace mechanická, chemická a fyzikálně-chemická, práce se však zaměřuje hlavně na biodegradaci. Biodegradace polymeru je jeho rozklad pomocí mikroorganismů. Cílem této práce je poukázat na výhody biodegradace oproti jiným degradačním metodám a dále uspořádat získané poznatky o biodegradaci konkrétních makromolekulárních látek. Jsou zde shrnuty poznatky o degradaci polyuretanů tvořících výjimku mezi syntetickými polymery, které jsou většinou odolné vůči biodegradaci. Pozornost je také věnována plastům se zkrácenou životností.cs
dc.description.abstractThis work deals with the degradation possibilities of synthetic macromolecular materials. Mechanical, chemical and chemo-physical degradation is described, but the work is focused on biodegradation. Polymer biodegradation is its decomposition by microorganisms. The aim of the work is to show the advantages of biodegradation and to arrange the knowledge acquired about the biodegradation of particular macromolecular materials. There is resumed the information about the degradation of polyurethanes as an exception among synthetic polymers, which are mostly resistant to biodegradation. Attention is also paid to biodegradable polymers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbiodegradacecs
dc.subjectmikroorganismuscs
dc.subjectpolymercs
dc.subjectbiodegradationen
dc.subjectmicroorganismen
dc.subjectpolymeren
dc.titleMožnosti odbourávání syntetických makromolekulárních látek se zaměřením na biodegradacecs
dc.title.alternativeDegradation possibilities of synthetic macromolecular materials centred on biodegradationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-25cs
dcterms.modified2008-06-30-10:45:02cs
thesis.disciplineBiotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid10406en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:04:56en
sync.item.modts2020.03.31 21:34:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeOndruška, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (předseda) prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (člen) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc.Ing.Jan Světlík, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Rychtera: Kam byste zařadila mikroorganismus Aureobasidium pollulans? Jaké jsou konečné produkty degradace? Používala jste jen kyselinu mléčnou nebo i nějaký kopolymer?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record