Show simple item record

Self-excited oscillators in electronics

dc.contributor.advisorŠtrunc, Mariancs
dc.contributor.authorGrill, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-11-25T05:55:11Z
dc.date.available2019-11-25T05:55:11Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationGRILL, J. Samobuzené oscilátory v elektronice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other22889cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7390
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce je pojednat o vlastnostech samobuzených oscilátorů s konkrétním zřetelem na Van der Polův oscilátor. Jde o samobuzené kmity, které mohou být generovány v nelineárních dynamických soustavách (autonomních či neautonomních). Je pojednáno o periodických stacionárních stavech ve dvousložkovém systému, je odvozena Van der Polova rovnice a analyzovány možnosti jejich řešení. Je sledován průběh kmitů oscilátoru v závislosti na stupni jeho nelinearity, počítačovou simulací v programu MatLab a C++ Builder 6, a to jak pro případ homogenní Van der Polovy rovnice (s nulovou pravou stranou), tak i v případě nehomogenní rovnice (s nenulovou pravou stranou). Ve druhém případě jde o buzený Van der Polův oscilátor, ve kterém oscilátor přechází i do chaotického režimu.cs
dc.description.abstractThe aim of my bachelor´s project is to enter into characteristics self-excited oscillators, specifically focused on the Van der Pol oscillator. The Van der Pol oscillators produce oscillations which may be generated in nonlinear dynamic systems (autonomous or not). I also deal with periodical stationary states in the binary system, the derivation of the Van der Pol equation and analysis of its possible solution. The course of oscillations is monitored depending on its non-linearity, using computer simulation in programmes MatLab and C++ Builder 6 both for the homogenous equation (with zero right hand side term) and inhomogenous equation (with non-zero right hand side term). The latter refer to excited Van der Pol oscillator which exhibits also a chaotic regime.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNelineární systémcs
dc.subjectlimitní cykluscs
dc.subjectfázové portrétycs
dc.subjectstacionární stavcs
dc.subjecthomogenní a nehomogenní Van der Polův oscilátorcs
dc.subjectbifurkacecs
dc.subjectsimulace kmitů.cs
dc.subjectNon-linear systemen
dc.subjectlimit cycleen
dc.subjectphase portraitsen
dc.subjectstationary stateen
dc.subjecthomogenous and inhomogenous Van der Pol oscillatoren
dc.subjectbifurcationen
dc.subjectsimulation of oscillations.en
dc.titleSamobuzené oscilátory v elektronicecs
dc.title.alternativeSelf-excited oscillators in electronicsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-08-28-11:27:45cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid22889en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:57:39en
sync.item.modts2021.11.12 17:10:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDobis, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Horský (člen) Ing. Ivo Hertl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record