Show simple item record

WPKS System Implementation in Precheza, a.s.

dc.contributor.advisorVidecká, Zdeňkacs
dc.contributor.authorDýčková, Petracs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:51:25Z
dc.date.available2019-04-03T21:51:25Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationDÝČKOVÁ, P. Implementace systému WPKS v Precheze, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other11551cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7403
dc.description.abstractCílem práce je projekt na implementaci systému Workcenter PKS v Precheze a.s., Přerov, výstupy implementace a posouzení přínosů implementace pro Prechezu a její pracovníky. V současné době je systém WPKS zakoupen a přechází z analytické fáze do fáze implementační. V návrhové části se zaměřím na detailní plánování implementace, tzn. na detailní zpracování map výrobních procesů, na návrh posloupnosti procesů, složení projektového týmu a sestavení časového plánu celkové implementace systému WPKS. Dále bude zhodnocen finanční přínos projektu, a to z hlediska nákladnosti a efektivnosti.cs
dc.description.abstractIntention of this thesis is the Workcenter PKS system implementation project in Precheza a.s., Přerov, implementation outputs and assessment of implementation advantages for the company and its employees. Currently the WPKS system has been purchased and comes over from the analytic phase to the implementation phase. In the designing section I will concentrate on implementation detailed planning, i.e. on detailed elaboration of production process maps, on process sequence designing, project team members and on drawing the total WPKS system implementation schedule. Also, financial contribution of the project will be assessed from the cost and effectiveness point of view.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInformační systém PHD Uniformance Workcenter PKS (WPKS) Implementace Informační strategie SWOT analýza Titanová běloba Výrobní proces Procesní mapy Projektový tým Harmonogram realizace Dispečerské pracoviště Alarmy Náklady Efektivnostcs
dc.subjectInformation system PHD Uniformance Workcenter PKS (WPKS) Implementation Information strategy SWOT analysis Titanium dioxide Production process Procedural maps Project team Implementation schedule Dispatching site Alarms Costs Effectivenessen
dc.titleImplementace systému WPKS v Precheze, a.s.cs
dc.title.alternativeWPKS System Implementation in Precheza, a.s.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-06-09-13:38:42cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid11551en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:56:00en
sync.item.modts2020.03.30 20:49:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVosáhlo, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc. (předseda) prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polák, Dr. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record