Show simple item record

Biologically significant substances in cereal products

dc.contributor.advisorMárová, Ivanacs
dc.contributor.authorVondráčková, Hedvikacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:16Z
dc.date.available2011-06-24cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationVONDRÁČKOVÁ, H. Biologicky významné látky v cereálních produktech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other10417cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7436
dc.description.abstractPředložená práce se zabývala studiem biologicky významných látek v cereálních produktech. V praktické části byly stanoveny vybrané aktivní látky v müsli tyčinkách. Nejvyšší obsah celkových polyfenolů, celkových flavonoidů, antioxidační aktivity, procyanidinu B2 a kyseliny chlorogenové byl naměřen u tyčinek s příchutí švestkovou a borůvkovou. Nejvyšší obsah redukujících cukrů v analyzovaných müsli tyčinkách byl naměřen u malinové a cereální tyčinky. Z jednoduchých cukrů byla v tyčinkách detekována přítomnost zejména maltosy, glukosy a fruktosy.cs
dc.description.abstractPresented work was focused on study of biologically significant substances in cereal products. In experimental part selected active substances in cereal bars were analyzed. The highest content of total phenolics, total flavonoids, total antioxidant capacity, procyanidin B2 and chlorogenic acid was measured in plums and blueberry bars. The highest level of reduced saccharides was evaluated in raspberry and cereal bars. Presence of main simple sugars - maltose, glucose and fructose was detected in all bar samples.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectCelkové polyfenolycs
dc.subjectcelkové flavonoidycs
dc.subjectantioxidační aktivitacs
dc.subjectHPLCcs
dc.subjectredukující cukrycs
dc.subjectTotal phenolicsen
dc.subjecttotal flavonoidsen
dc.subjectantioxidant activityen
dc.subjectHPLCen
dc.subjectreduced saccharidesen
dc.titleBiologicky významné látky v cereálních produktechcs
dc.title.alternativeBiologically significant substances in cereal productsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-24cs
dcterms.modified2009-06-10-19:00:44cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid10417en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:02:08en
sync.item.modts2020.03.31 19:19:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHalienová, Andreacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc.Ing.Jan Světlík, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Šimko: veličiny neuvádět na 100 g, ale na 1 kg doc. Světlík: Čím jste vizualizovala tenkou vrstvu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record