Show simple item record

Monitoring environmental costs on the environment in company

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorCimbalníková, Evacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:08:44Z
dc.date.available2019-11-27T20:08:44Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationCIMBALNÍKOVÁ, E. Sledování environmentálních nákladů na životní prostředí v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other11567cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7466
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou environmentálního řízení podniku,jeho nástroji, především sledováním nákladů na životní prostředí. Jednak budou tyto náklady v práci definovány, také bude vymezen význam propojení ekologie a podnikové ekonomiky, ve výzkumné části se teoretické poznatky uplatní v praxi na vybraném podniku, kde bude analyzován současný stav sledování environmentálních nákladů a navržena metoda, která by sledování těchto nákladů zefektivnila, čímž by měl být naplněn i cíl bakalářské práce.cs
dc.description.abstractIn this Bachelor´s thesis would be focused on the environmental management system of a company, it´ s instruments, first of all on the environmental costs monitoring. These costs will be defined; also the meaning and importance of a connection between ecology and company economics will be illustrated. In the research part will be used theoretic knowledge for a chosen company, where current situation in environmental costs monitoring will be analysed and then will be proposed specific efficient method. This conclusion would fulfil the target of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectenvironmentální nákladycs
dc.subjectEMScs
dc.subjectISO 14 000cs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectekologiecs
dc.subjectcompanyen
dc.subjectenvironmental costsen
dc.subjectEMSen
dc.subjectISO 14 000en
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectecologyen
dc.titleSledování environmentálních nákladů na životní prostředí v podnikucs
dc.title.alternativeMonitoring environmental costs on the environment in companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-17cs
dcterms.modified2008-06-21-11:45:01cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid11567en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:57:27en
sync.item.modts2020.05.22 13:23:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHoráková, Věracs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Němeček, DrSc. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mikulica (člen) Mgr. Miroslav Penka (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record