Show simple item record

Proposal of the Investment Opportunities in Commercial Real Estates at Brno´s Region

dc.contributor.advisorŠkapa, Stanislavcs
dc.contributor.authorTrllo, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:23:35Z
dc.date.available2019-05-17T01:23:35Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationTRLLO, D. Návrh investičních příležitostí v oblasti komerčních nemovitostí na Brněnsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other23549cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/746
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce s názvem „Návrh investičních příležitostí v oblasti komerčních nemovitostí na brněnsku“ je pro společnost CTP Invest spol. s.r.o. vypracovat komplexní analýzu pro současný stav trhu v rámci realitního developmentu a potenciálních investic. První část práce se zabývá zmapováním trhu komerčních nemovitostí na brněnsku. Zároveň jej porovnává s ostatními trhy v rámci regionu Střední Evropy. Druhá část práce se zabývá vhodnými analytickými nástroji, s využitím odborné literatury a dosavadní praxe, a jejich samotnou aplikací. Cílem práce je předložit firmě dokument, jenž bude využit pro její budoucí strategické rozhodování pro oblast brněnska a zároveň tak napomoci dalšímu rozvoji regionu.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis named “Proposal of the investment opportunities in commercial real estates at Brno´s region” is to work out complex analyse of the current situation at the market in real estate development and potential investment for company CTP Invest spol. s.r.o. The first part of this thesis deals with exploring the current situation of the real estate market in Brno and its surroundings. At the same time, compare the market with other markets in the region of Central Europe. The second part of the thesis deals with suitable analytical tools, utilize by specialized literature and work experience, and mainly the application of these tools. The main aim of this thesis is to work out document, which will be used for company´s future strategic decisions making and at the same time to help region´s expansion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkomerční nemovitostcs
dc.subjectdevelopmentcs
dc.subjectanalýza současného stavucs
dc.subjectregion brněnskocs
dc.subjectcommercial real estateen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectanalysis of current situationen
dc.subjectregion of Brnoen
dc.titleNávrh investičních příležitostí v oblasti komerčních nemovitostí na Brněnskucs
dc.title.alternativeProposal of the Investment Opportunities in Commercial Real Estates at Brno´s Regionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-05cs
dcterms.modified2009-08-20-11:45:15cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23549en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:56:31en
sync.item.modts2020.04.01 04:55:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHlavinka, Radovancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Miloš Hejč (předseda) prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record