Show simple item record

Analysis of varnish composites properties in the course of moisture

dc.contributor.advisorRozsívalová, Zdenkacs
dc.contributor.authorNovák, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:21:20Z
dc.date.available2019-05-17T14:21:20Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationNOVÁK, P. Analýza vlastností lakových kompozitů v průběhu navlhávání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other22817cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7470
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce řeší problematiku přípravy zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a sledování vlivu teploty a relativní vlhkosti prostředí na elektrické vlastnosti kompozitních materiálů metodou dielektrické relaxační spektroskopie. Kompozitní materiál je tvořen epoxidovým lakem TSA 220S, který je modifikován s různým hmotnostním procentem mikromleté slídy. Výsledkem práce jsou kmitočtové závislosti složek komplexní permitivity kompozitního materiálu při různých relativních vlhkostech a teplotách prostředí a jejich vyhodnocení.cs
dc.description.abstractThe presented bachelor´s work deals with preparation of micronized mica filled varnish sauples. At the same time the temperature and relative humidity influence on the electrical properties of composite material by dielectric relaxation spectroscopy method are monitoring. The composite material consists of epoxide varnish TSA 220S, which is modified with different mass percentage of micronized mica. The results of this project are frequency dependencies of real and imaginary parts of complex permitivity with the environmental temperatures and humidities parameters of varnish components.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDielektrikumcs
dc.subjectlak TSA 220Scs
dc.subjectkompozitycs
dc.subjectnavlhánícs
dc.subjectslídacs
dc.subjectDielectricen
dc.subjectvarnic TSA 220Sen
dc.subjectcompositeen
dc.subjectmoistureen
dc.subjectmicaen
dc.titleAnalýza vlastností lakových kompozitů v průběhu navlhávánícs
dc.title.alternativeAnalysis of varnish composites properties in the course of moistureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-15cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:16cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid22817en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:22:55en
sync.item.modts2020.04.01 02:14:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeFrk, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) Ing. Bohuslav Res, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Pospíšil (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) doc. Ing. Jaroslav Kadlec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi se zadáním, zpracováním a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: 1) Proč je možné použití muskovitu jen do cca 600 °C a flogopitu do 900 °C? 2) Je hmotnost vodní páry ve vzduchu při konstantní relativní vlhkosti (např. 55 %) při různých teplotách stejná? Rozhodnutí zdůvodněte, případně graficky znázorněte. 3) V rámci matematického vyhodnocení uvádíte vypočtené hodnoty relativní permitivity v tab. 3 - tab. 5 (str. 37 - 38). Jak je možné, že se u vzorků 8 a 9 liší hodnota relativní permitivity v případě použití stejného vztahu, když jste použil v obou případech stejné výchozí hodnoty relativní permitivity slídy i čistého laku?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record