Show simple item record

Proposal of Company Valuation

dc.contributor.advisorČižinská, Romanacs
dc.contributor.authorBrdička, Karelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:18:26Z
dc.date.available2018-10-21T16:18:26Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationBRDIČKA, K. Návrh tržního ocenění podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other11587cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7485
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou oceňování podniku. Obsahuje shrnutí hlavních teoretických východisek oceňování a popis nejvýznamnějších moderních metod a postupů stanovení tržní, likvidační a účetní hodnoty podniku. V praktické části práce jsou teoretické metody aplikovány na data konkrétního podniku EUROliftCZ s.r.o. Za tímto účelem je nejprve provedena finanční, SWOT a strategická analýza a prognóza budoucího vývoje podniku na následujících 5 let. Cílem návrhové části práce je poté stanovit různé úrovně hodnoty tohoto podniku pro účely informování vlastníků.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the company valuation. It contains theoretical background of valuation and description of the most important current methods and attitudes towards determination of market, liquidation and book company value. Subsequently, the theoretical methods are applied on the data of company EUROliftCZ s.r.o. Therefore financial, SWOT and strategic analysis is implemented and future development is forecasted. In concluding part different levels of company value are proposed. The outcome of the thesis is to be used by owners of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTržní hodnota podnikucs
dc.subjectdiskontované cash flowcs
dc.subjectvolné cash flowcs
dc.subjectvážený průměr nákladů na kapitálcs
dc.subjectCompany Valuationen
dc.subjectDiscounted Cash Flowen
dc.subjectFree Cash Flowen
dc.subjectWACCen
dc.titleNávrh tržního ocenění podnikucs
dc.title.alternativeProposal of Company Valuationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-05cs
dcterms.modified2008-06-05-14:39:37cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid11587en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:20:36en
sync.item.modts2021.11.12 13:56:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng. Pavel Marinič, Ph.D., MBAcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. František Bednář (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record