Show simple item record

Area Nové sady - Conversion

dc.contributor.advisorHavliš, Karelcs
dc.contributor.authorOdstrčilík, Viktorcs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:15:41Z
dc.date.available2019-05-17T02:15:41Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationODSTRČILÍK, V. Nové Nové sady - Přestavba území [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.cs
dc.identifier.other38890cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/74934
dc.description.abstractPráce s názvem Nové Nové Sady řeší území v okolí třídy Nové Sady v situaci, kdy se hlavní železniční nádraží nepřesune do tzv. Jižního centra ale zůstane zachováno ve stávající poloze. Projekt zpracovává urbanismus lokality v současnosti málo zastavěné. Velkou část zabírají pozemky staveb dráhy. Cílem bylo vytvořit fungující městskou strukturu s vysokou hustotou obyvatel kombinovanou s menšími kancelářemi a obchody. Důležitý prvek je zahuštění stávající výstavby. Důraz je kladen na výhledy na dominanty Petrov a Špilberk, které toto území skýtá.cs
dc.description.abstractThe work about Nové Nové Sady is solving place around avenue Nové Sady in a situation where the main railway station does not move into the Southern city center but is retained in its current location. The project is focused on urban sites where is now very low density. A large part of the land is occupied by the railway constructions. The aim was to create a functioning urban structure with high population density combined with smaller offices and shops. An important feature is the rise up density of the existing urban structure. Emphasis is placed on the views of the dominant Petrov Spilberk that this area offers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNové Sadycs
dc.subjectNové Nové Sadycs
dc.subjectpřestavba územícs
dc.subjectnádraží v centrucs
dc.subjectviaduktcs
dc.subjectNové Sadyen
dc.subjectNové Nové Sadyen
dc.subjectconversionen
dc.subjectcentral station in centreen
dc.titleNové Nové sady - Přestavba územícs
dc.title.alternativeArea Nové sady - Conversionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-08-02cs
dcterms.modified2018-05-17-21:12:29cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid38890en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:22:23en
sync.item.modts2020.03.30 15:35:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereePavlovský, Tomášcs
dc.description.markFcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. arch. Roman Antl (předseda) prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc. (člen) doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský (člen) Ing. arch. Eva Eichlerová (člen) Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceŠtudent představil projekt. Boli přečítané posudky vedúceho a oponenta diplomovém práce a odpovedané otázky. Následne boli položené a odpovedané otázky komisie: - ako je riešený prístup do bytov, ako bude prebiehať sťahovanie? - riešili ste oslunení, osvetleni, zvukovú akustiku garáží? - počítali ste kapacitu parkovania? Poznámka: chýba konstrukčný systém, technické riešenie - prečo ste zvolili terasový objekt oproti paneláku? Poznámka: chýbajú legendy a popisy výkresov, neriešená požiarna bezpečnostˇ, podla orientácie nap rvý pohlad byty nevyhovujú na oslnenie - jako bude zabezpečený život na navrhovanej hlavnej ulici - riešil ste povodeň a cyklostezky - podla čoho sú navrhované hmoty blokov, k čomu sa viažu. Štátna skúšobná komisia navrhuje prepracovať prácu a navrhuje hodnotenie „F“ – viz samostatný list. Komisia navrhuje prepracovať diplomovú prácu s témou Nové Nové Sady z nasledovnych dovodov: 1. urbanisticko-priestorové riešenie (absentuje) postráda logické prevádzkové vazby v území vrátane varieb na širšie dotknuté územie 2. (Prepracovať) Nedodržania základnych požiadaviek na funkčno-prevádzkové riešenie z hladiska požiarnej ochrany, bezpečnosti, přístupnosti, zásobovania, prístupu k bytom a vybavenosti. Chbýa overenie preslnenia. 3. práca nedodržiava základné zásady spracovania výkresovej dokumentácie. Absentujú legendy, popis výkresov, severky … 4. chýbalo konštrukčné riešenie, ktoré diplomant nedokázal vysvetliť.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record