Show simple item record

Strain, stress and strength analysis of the ball bearing considering the contact conditions

dc.contributor.advisorVrbka, Jancs
dc.contributor.authorPrášil, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:04:54Z
dc.date.available2019-05-17T06:04:54Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPRÁŠIL, J. Deformační, napjatostní a pevnostní analýza kuličkového ložiska s uvažováním kontaktních podmínek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other33749cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7518
dc.description.abstractMotivací pro tuto diplomovou práci je řešení praktického problému nové vývojové konstrukce ložiskové otoče pro nově vyvíjenou tramvaj Škoda, typ: 15T. Dalším podmětem ke vzniku této práce je projekt vývoje, konstrukce a výroby přesných ložisek (super precise bearing) v koncernu ZKL (www.zkl.cz), jehož nedílnou součástí jsou ložiskové otoče. Je zde zpracována deformačně napěťová analýza řešení vnitřní konstrukce ložiska pomocí metody konečných prvků (MKP). Získané výsledky jsou porovnány s klasickým přístupem založeným na Hertzově teorii. Důležitým cílem práce je optimální návrh třech parametrů: průměr valivého elementu, přimknutí a počet valivých elementů. Optimální je zde myšleno ve smyslu nejvhodnější. Optimalizační úloha je zde realizována řešením přímých úloh s různými parametry. S ohledem na nutnost podrobného řešení pole napjatosti ve vybraných kontaktních oblastech a přitom zachování rozumného výpočetního času byla zvolena kombinace globálního a lokálního výpočetního modelu. Pro řešení deformačně napěťové analýzy bylo použito pre/postprocessoru PATRAN a solveru MARC. Analytické řešení bylo provedeno v programu EXCEL.cs
dc.description.abstractMotivation of this master‘s thesis is solution of practical problem of the newly developed slewing ring for tram Škoda, type: 15T. Next impulse for thesis creation was the possibility to extend product range of roller bearing ZKL. There is processed strain – stress analysis of bearing inner design making use the finite element method (FEM). Obtained results are compared with classic approach based on the Hertz theory. Important aim of this work is three main parameters optimal establishment: rolling element diameter, arrangement radius and number of rolling elements. Optimization job is realized by solutions of direct tasks with different parameters. With regard to necessity of detailed stress analysis and conservation of reasonable computational time it was chosen approach of combination global and local FEM model. It was used pre/postprocessor PATRAN and solver MARC for solution of strain and stress analysis. Analytic solution was accomplished in software EXCEL.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLožisková otočcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectHertzova teoriecs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectSlewing ringen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectHertz theoryen
dc.subjectfinite element methoden
dc.titleDeformační, napjatostní a pevnostní analýza kuličkového ložiska s uvažováním kontaktních podmínekcs
dc.title.alternativeStrain, stress and strength analysis of the ball bearing considering the contact conditionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-15cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:28cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33749en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:11:06en
sync.item.modts2020.04.01 00:24:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNávrat, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant obhajoval svoji DP cca 14min. Po té odpovídal na otázky oponenta a dalších členů komise. Bez problémů reagoval i na doplňující otázky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record