Show simple item record

Calculation and measurement of induction motor parameters

dc.contributor.advisorVítek, Ondřejcs
dc.contributor.authorNekovář, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:24:03Z
dc.date.available2019-05-17T03:24:03Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationNEKOVÁŘ, M. Výpočet a měření parametrů asynchronních motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other48611cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7544
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je výpočet a měření parametrů asynchronního motoru. Práce je rozdělena do několika částí. V první a druhé části je obecně popsána konstrukce a princip funkce asynchronních motorů. Konstrukce zahrnuje popis jednotlivých částí asynchronního motoru, které tvoří stator a rotor. Práce se věnuje třífázovým souměrným a částečně nesouměrným jednofázovým motorům. Princip funkce s využitím točivého magnetického pole, které je u třífázových motorů kruhové, jednofázové motory mají pole eliptického tvaru. Dále je probráno náhradní schéma asynchronního motoru. Analytické početní zjištění velikostí parametrů motoru pomocí příslušných vzorců je obsahem části čtvrté. V této části práce jsou definovány postupy k získání parametrů náhradního schématu asynchronního motoru. V následující kapitole je pomocí dodané dokumentace proveden postup výpočtu parametrů náhradního schématu třífázového asynchronního motoru pro konkrétní typ. Další obsah práce pojednává o metodě konečných prvků, simulaci a měření asynchronních motorů k získání parametrů ze zkoušky naprázdno a nakrátko. Srovnání výsledků z měření, analytického výpočtu a ze simulace je uvedeno v poslední kapitole.cs
dc.description.abstractThe theme of this master´s thesis is calculation and measurement of the parameters of induction motor. The thesis is divided into several parts. The first and the second part describes the general construction and operating principle of asynchronous motors. The construction includes a description of each part of induction motor, which consists of stator and rotor. The thesis deals with three-phase symmetrical and asymmetric single-phase motors. Principle of operation with using the rotating magnetic field, which is circular at three-phase motors, single phase motors have field elliptical shape. The next part contains the motor replacement scheme. The fourth part contains the calculation of motor´s parameters through the formulas. In this part the procedures for obtaining parameters of the replacement scheme of induction motor are defined. The process of calculating the parameters of the motor replacement scheme of threephase asynchronous motor is created according to given documentation is the next part for the certain type. The next content of the thesis describe finite element method, simulation and measurement of asynchronous motors to get of parameters from no-load and short-circuit test. The comparison of the results from measurement, analytical calculation and from simulation is given in the last chapter.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAsynchronní motorcs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectprincip funkcecs
dc.subjectvýpočet parametrůcs
dc.subjectměření parametrůcs
dc.subjectmetoda konečných prvků MKPcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectAsynchronous motoren
dc.subjectconstructionen
dc.subjectprinciple of operationen
dc.subjectcalculation of parametersen
dc.subjectmeasurement of parametersen
dc.subjectfinite element method FEMen
dc.subjectsimulationen
dc.titleVýpočet a měření parametrů asynchronních motorůcs
dc.title.alternativeCalculation and measurement of induction motor parametersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-07-18:12:19cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48611en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:10:20en
sync.item.modts2021.11.12 12:29:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHájek, Vítězslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Havelka (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Skalka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Nepustil (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval diplomovou práci na téma Výpočet a měření parametrů asynchronních motorů. Student uvedl a popsal náhradní schéma jedné fáze asynchronního motoru. Uvedl postup výpočtu analytických parametrů. Uvedl blokové schéma popisující postup pro získání parametrů náhradního schématu. Dále student popsal simulace pomocí metody konečných prvků v programu FEMM. Student uvedl grafické rozložení magnetické indukce v asynchronním motorů. Pomocí laboratorního měření na prázdno a na krátko student získal výsledky potřebné pro náhradní schéma a tyto výsledky graficky zpracoval. Na závěr student porovnal získané výsledky z analytických výpočtu, měření a výsledků získaných simulací v programu FEMM. Student odpověděl na otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record