Show simple item record

Study of Power Plant Connection to Power Network

dc.contributor.advisorPaar, Martincs
dc.contributor.authorSýkora, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:26:24Z
dc.date.available2016-06-13cs
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationSÝKORA, M. Studie připojitelnosti výrobny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39098cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7565
dc.description.abstractPři zřizování nových výroben elektrické energie, nebo při úpravách výroben stávajících je třeba posoudit vlivy těchto výroben na elektrizační soustavu. Taková posouzení se řeší v tzv. studiích připojitelnosti, kdy se výpočty posuzuje stav po připojení výrobny a náhradní provoz výrobny při poruchových stavech. Výsledkem zprávy je soubor doporučení pro zřízení a provoz takové výrobny a kroky vedoucí k zajištění stability a bezpečnosti provozu elektrizační soustavy. Cílem této práce je pojednat o softwarovém vybavení PC pro řešení statických a dynamických modelů sítě, provést návrh vyvedení výkonu z výrobny do sítě vn, provést kompletní studii připojitelnosti s ohledem na všechny zpětné vlivy na síť, jako zvýšení napětí, nárazový proud při spouštění, flikr, harmonické proudy, rušení signálu HDO, příspěvek ke zkratovému proudu, možnosti regulace jalových výkonu a nároky na kompenzaci.cs
dc.description.abstractIt is necessary to judge the influences of producers on the electric compounds while creating electrical energy or during the regulation of those existing. These analyses are sorted out by so called studies of connectivity. These calculations analyze the degree of connection of the producer and the standby unit during a break-down. The results of this report are several recommendations for creating such unit and succeeding steps leading to secure the stability and safety of the electric compound operation. The aim of this thesis is to discuss about software for PC solutions for static and dynamic network model, to draft power outlet into a network of generating high voltage, to complete a study of connectivity with respect to all the distortion factor, as increased voltage, inrush current at startup, flicker, harmonic currents, interference ripple, contribution to short-circuit current, reactive power control options, and demands for compensation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectelektrické zkratycs
dc.subjectelektrizační soustavacs
dc.subjectflikrcs
dc.subjectfotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectharmonická analýzacs
dc.subjectHDOcs
dc.subjectkompenzace jalového výkonucs
dc.subjectsoftwarecs
dc.subjectstatická stabilitacs
dc.subjectstudie připojitelnostics
dc.subjectúbytky napětícs
dc.subjectvětrná elektrárnacs
dc.subjectdrop of potentialen
dc.subjectelectrical energetic systemen
dc.subjectflickeren
dc.subjectharmonic analysisen
dc.subjectphotovoltaic power planten
dc.subjectreactive power compensationen
dc.subjectripple controlen
dc.subjectshort-circuitsen
dc.subjectsoftwareen
dc.subjectstatic stabilityen
dc.subjectstudy of connectivityen
dc.subjectwindmill generating stationen
dc.titleStudie připojitelnosti výrobnycs
dc.title.alternativeStudy of Power Plant Connection to Power Networken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-13cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:16cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39098en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:11:19en
sync.item.modts2021.11.12 19:59:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKurfűrst, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Kohout (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji diplomovou práci. Ing. Paar seznámil komisi s posudky vedoucího práce a oponenta. Student odpověděl na otázky oponenta. V diskuzi student odpověděl na všechny položené otázky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record