Show simple item record

Environmental aspects of steam-gas power station Červený Mlýn

dc.contributor.advisorMatoušek, Antoníncs
dc.contributor.authorŠilar, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:39:37Z
dc.date.available2018-10-21T20:39:37Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationŠILAR, M. Ekologické aspekty paroplynové teplárny Červený Mlýn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39099cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7570
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá environmentálními aspekty paroplynové teplárny Červený mlýn. Úvodní část práce pojednává o současné výrobní technologii a energetické bilanci provozu. V následující kapitole je paroplynová teplárna prozkoumána z pohledu produkce emisí se zaměřením na znečišťující emise do ovzduší. V této části práce je také vypočteno produkované množství emisí TZL, SO2 a CO2 podle platné české legislativy. Dále je provedeno srovnání současné výrobní technologie s nejlepší dostupnou technologií v souladu s aktuální směrnicí 2008/1/EC Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o integrované prevenci a omezování znečištění. Závěrečná kapitola se věnuje inovačním technologiím ke snížení nejproblémovějších emisí do ovzduší (NOx), které by mohly být na elektrárenském provozu Červený mlýn eventuálně instalovány.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis deals with the environmental aspects of combined heat and power station Červený Mlýn (Red Mill). The introductory part of the thesis focuses on the current production technology and the electricity balance of the power station. The heat and power station (also called combined cycle heat and power plant) is scrutinized in terms of emissions sources, focusing on pollutant emissions to air in the following chapter. In this part of the thesis the quantities of the released emissions, namely solid particulate matter (TZL), sulfur dioxide (SO2), carbon dioxide (CO2) are also calculated. The calculation is worked out according to the valid Czech legislation. Further on, the current production technology of the power station is compared with the best available technologies according to the valid directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council concerning integrated pollution prevention and control. The last chapter presents the innovative technologies which could possibly be installed to reduce pollution emissions (especially nitrogen oxides - NOx) to air at the heat and power station Červený Mlýn.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectekologiecs
dc.subjectemisecs
dc.subjectemisní povolenkycs
dc.subjectintegrovaná prevence a omezování znečištěnícs
dc.subjectkogeneracecs
dc.subjectnejlepší dostupná technologiecs
dc.subjectnízkoemisní hořákycs
dc.subjectoxidy dusíkucs
dc.subjectoxid uhličitýcs
dc.subjectparoplynová teplárnacs
dc.subjectspalovací (plynová) turbínacs
dc.subjectecologyen
dc.subjectemissionsen
dc.subjectemission allowancesen
dc.subjectcogenerationen
dc.subjectintegrated pollution prevention and controlen
dc.subjectbest available techniquesen
dc.subjectlow emission burnersen
dc.subjectnitrogen oxidesen
dc.subjectcarbon dioxidesen
dc.subjectcombined cycle heat and power planten
dc.subjectgas (combustion) turbineen
dc.titleEkologické aspekty paroplynové teplárny Červený Mlýncs
dc.title.alternativeEnvironmental aspects of steam-gas power station Červený Mlýnen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-13cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:26cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39099en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:38:22en
sync.item.modts2019.05.18 08:46:45en
dc.contributor.refereeKulichová, Luciecs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record