Show simple item record

Design of high-speed induction motor

dc.contributor.advisorVítek, Ondřejcs
dc.contributor.authorSvoreň, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:04:43Z
dc.date.available2018-10-21T17:04:43Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSVOREŇ, J. Návrh vysokootáčkového asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other48609cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7586
dc.description.abstractTato práce se zabývá rozborem problematiky vysokorychlostních asynchronních motorů. V úvodu je probrána základní koncepce asynchronních motorů s ohledem na konstrukční zvláštnosti vzhledem k vysokým otáčkám a napájení z měniče frekvence. Dále se prozkoumaly problematické oblasti při návrhu a jejich řešení. Provedlo se měření ztrát klasického asynchronního motoru. Z měření se zjistila změna podílu jednotlivých ztrát pro klasický a vysokorychlostní asynchronní motor. U vyrobeného laboratorního vzorku vysokootáčkového motoru se upřesnil výpočet činného odporu a rozptylové reaktance rotoru z plného materiálu s vrstvou mědi. Pomocí metody konečných prvků se ověřily výsledky numerického výpočtu a navrhly se úpravy laboratorního vzorku pro zlepšení jeho parametrů.cs
dc.description.abstractThis work deal with troubleshooting of problem parts of high-speed induction machines. Introduction is about conception of induction machines with reference to construction specialities due to high rpm and because machines are fed by inverter. Next part is focused to design problems. A classical induction machine was measured to determination change of various losses in classic and high-speed induction machines. The computation of laboratory sample high-speed motor was specified for calculation of effective resistance and leakage reactance of solid-steel rotor with copper layer. The results of numerical calculation were validated by using finite elements method and machine design was adjusted for improving operation characteristic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNávrhcs
dc.subjectvysokorychlostnícs
dc.subjectvysokootáčkovýcs
dc.subjectasynchronnícs
dc.subjectindukčnícs
dc.subjectmotorcs
dc.subjecttřífázovýcs
dc.subjectztrátycs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectrotor z plného materiálucs
dc.subjectvrstva mědics
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectDesignen
dc.subjecthigh-speeden
dc.subjectasynchronousen
dc.subjectinductionen
dc.subjectmotoren
dc.subjectmachineen
dc.subjectthree-phaseen
dc.subjectlossesen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectsolid steel rotoren
dc.subjectcopper layeren
dc.subjectfinite elements methoden
dc.titleNávrh vysokootáčkového asynchronního motorucs
dc.title.alternativeDesign of high-speed induction motoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-07-18:12:20cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48609en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:39:53en
sync.item.modts2019.05.18 03:59:50en
dc.contributor.refereeOndrůšek, Čestmírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record