Show simple item record

Parametric CAD systems and parts database

dc.contributor.advisorKuchyňková, Hanacs
dc.contributor.authorSzoltys, Kryštofcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:40:19Z
dc.date.available2018-10-21T20:40:19Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationSZOLTYS, K. Parametrické CAD systémy a databáze součástí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other18593cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7656
dc.description.abstractAutodesk Inventor je plně 3D CAD systém. Tento systém obsahuje nástroje pro tvorbu a návrh součástí, včetně správy informací daných součástí a technickou podporu. První kapitola práce je zaměřená na popis nejdůležitějších novinek, které přinesla verze Autodesk Inventoru 2009. V dalších kapitolách práce popisuje tvorbu obecné iSoučásti, což je v podstatě soubor různých variant (rozměry, materiál …) jedné entity, a její přípravu před správným publikováním do obsahového centra, což je virtuální databáze všech iSoučásti. Rovněž je zde uvedeno jakým způsobem se vytváří obsahové centrum, jak se s ní pracuje a upravuje data. Cílem práce je pak vytvoření databáze statorových a rotorových paketů pro firmu ATAS elektromotory Náchod a.s. V práci je popsána tvorba plechů jako iSoučásti a jejich publikace do nově vytvořeného obsahového centra.cs
dc.description.abstractAutodesk Inventor is a full 3D CAD system. This system includes tools for working environment tool, component design tool including information data management and technical support. The target of the first part is to describe the most important new features brought by Autodesk Inventoru 2009 version. In of next chapters the work describes creation common iPart, which is basically different variants set (proportions, material …) of one entity, and preparation before correct publication to the content center, which is a virtual database of all iPart. Also there is presented how to create the content center, how to work with it and adjust data. The aim of work is then the creation database a stator and a rotor packet for the firm ATAS electromotor Náchod Inc. In the thesis there is described creation of the lamination as an iPart and their publication to the new content center.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInventor 2009; CADcs
dc.subjectObsahové centrumcs
dc.subjectiSoučástcs
dc.subjectfx Parametrycs
dc.subjectADMS konzolacs
dc.subjectInventor 2009; CADen
dc.subjectContent centeren
dc.subjectiParten
dc.subjectfx parameteren
dc.subjectADMS consoleen
dc.titleParametrické CAD systémy a databáze součástícs
dc.title.alternativeParametric CAD systems and parts databaseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:21cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid18593en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:05:52en
sync.item.modts2020.03.31 00:27:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJanda, Marcelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen) doc. Ing. Josef Koláčný, CSc. (člen) Ing. Tomáš Nepustil (člen) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vávra, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval diplomovou práci na téma: Parametrické CAD systémy a databáze součástí. Shrnul hlavní cíle diplomové práce. Popsal program Autodesk Inventor 2009 a popsal výhody jeho použití. Popsal ISoučást a Obsahové centrum v prostředí tohoto programu. Shrnul možnosti tohoto programu při vytváření výkresové dokumentace. Student odpověděl na otázky oponenta a komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record