Show simple item record

Negative-Phase-Sequence Protection of Generator

dc.contributor.advisorOrságová, Jaroslavask
dc.contributor.authorBabík, Petersk
dc.date.accessioned2019-04-04T05:41:24Z
dc.date.available2019-04-04T05:41:24Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBABÍK, P. Chránění generátoru při nesymetrickém zatížení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39017cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7736
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá problematikou pôsobenia nesymetrického zaťaženia na generátor a princípom jeho chránenia. Najprv popisuje všeobecné rozdelenie prevádzkových porúch a abnormálnych stavov generátora. Následne za zaoberá analýzou nesymetrie v elektrizačnej sústave a jej vplyvom na generátor, konkrétne vplyvom spätnej zložky prúdu na rotor alternátora. Záver teoretickej časti pojednáva o princípe chránenia pri nesymetrickom zaťažení. V praktickej časti je predložený podrobný rozbor použitých prístrojov, a to terminálu točivého stroja REM 543 a testovacieho zariadenia Omicron CMC 353. Ďalej sa praktická časť zameriava na postup ich nastavenia a samotného testovania vybranej ochrannej funkcie proti nesymetrickému zaťaženiu.sk
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the effect of unbalanced load on a generator and principles of its protection. At first the characterization of operating failures and generator's abnormalities are described. Further the analysis of unbalance in electric system and its effect on the generator is presented, especially the effect of negative phase sequence on the armature. The end of the theoretical section deals with the principles of unbalanced load protection. In the practical part the punctual characterization of used apparatus is presented, namely the machine terminal REM 543 and a tester Omicron CMC 353. Furthermore the individual settings of each apparatus are discussed along with the testing of chosen negative phase sequence protection.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnesymetriask
dc.subjectnesymetrické zaťaženiesk
dc.subjectgenerátorsk
dc.subjectspätná zložka prúdusk
dc.subjectčasovo závislá ochranask
dc.subjectsúmerné zložkysk
dc.subjecttestovacie zariadenie.sk
dc.subjectasymmetryen
dc.subjectunbalanced loaden
dc.subjectgeneratoren
dc.subjectnegative phase currenten
dc.subjectinverse time protectionen
dc.subjectsymmetrical componentsen
dc.subjecttesting apparatus.en
dc.titleChránění generátoru při nesymetrickém zatíženísk
dc.title.alternativeNegative-Phase-Sequence Protection of Generatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-15cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:19cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid39017en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:58:08en
sync.item.modts2021.11.12 18:50:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeNovotný, Jansk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Zdenek Medvec (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent Peter Babík prezentoval svou bakalářskou práci na téma Chránění generátoru při nesymetrickém zatížení. Oponent práce Ing. Novotný měl doplňující dotaz na hlavní požadavky kladené na ochrany. Student tuto otázku zodpověděl. Další dotaz měl doc. Medvec na výběr konkrétní ochrany, jaká byla kritéria výběru. Dotaz měl také doc. Beláň ohledně použití rozdílové ochrany. Připomínku měl doc. Raček ohledně odlišnosti názvu práce na deskách a na úvodní straně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record