Show simple item record

Corrosion resistance of aluminum alloys

dc.contributor.advisorZmrzlý, Martincs
dc.contributor.authorKouba, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:35Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:35Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKOUBA, J. Korozní ochrana slitin hliníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other42183cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7784
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konverzními povlaky na bázi ceru pro hliníkové slitiny. V teoretické části je nejprve popsán mechanismus ochrany kovů inhibičně působícími látkami. Další kapitola je věnována využitím lanthanoidových solí jako katodických korozních inhibitorů. Následuje charakterizace slitiny AA 2024. Předmětem hlavní části je mechanismus tvorby směsného ceritého konverzního povlaku na slitině AA 2024. V posledním oddílu jsou poté komentovány faktory ovlivňují charakter a kvalitu vzniklých povlaků. V experimentální části byl sledován vliv teplotní aktivace spolu s aktivací pomocí peroxidu vodíku. Vzniklá vrstva byla charakterizována pomocí SEM a EDS. Stupeň ochrany byl hodnocen na základě měření polarizačního odporu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with cerium-based conversion coatings for aluminium alloys. At first the mechanism of protection of metals by inhibitory substances is described in the theoretical section. The next chapter is devoted to application of lanthanide salts as cathodic corrosion inhibitors. Then the characterization of alloy AA 2024 follows. The main part is dedicated to the growth mechanism of the cerium-based mixed conversion coating on the alloy AA 2024. Finally, the factors affecting the character and the quality of obtained coatings are commented. In the experimental part an influence of the thermal activation together with the activation by a hydrogen peroxide was observed. The created film was characterized using SEM and EDS. The level of corrosion protection was evaluated by the polarization resistance measurement. erized using SEM and EDS. The level of corrosion protection was evaluated by the polarization resistance measurement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkorozecs
dc.subjecthliníkové slitinycs
dc.subjectkonverzní povlakycs
dc.subjectcercs
dc.subjectcorrosionen
dc.subjectaluminium alloysen
dc.subjectconversion coatingsen
dc.subjectceriumen
dc.titleKorozní ochrana slitin hliníkucs
dc.title.alternativeCorrosion resistance of aluminum alloysen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-04cs
dcterms.modified2012-06-04-10:53:42cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42183en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:27:28en
sync.item.modts2019.05.18 03:23:53en
dc.contributor.refereePacal,, Bohumilcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record