Show simple item record

Design of a Robotic Cell for Bin-Picking Application

dc.contributor.advisorPochylý, Alešcs
dc.contributor.authorVeverka, Ivocs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:58Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:58Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationVEVERKA, I. Návrh robotické buňky pro aplikaci typu Bin-Picking [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other47526cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7832
dc.description.abstractTato diplomová práce popisuje pojem technologie Bin-picking, rozpoznávání obrazu a možnosti uchopení součástí různého tvaru. Zabývá se interakcí mezi průmyslovým robotem, koncovým efektorem a rozpoznávacím systémem v průmyslové buňce při náhodném vybírání součástí z bedny. Praktická část se zabývá konstrukcí chapadla pro zadanou součást specifického tvaru při náhodném vybírání těchto součástí z průmyslové palety. Pro tuto operaci je použit průmyslový robot KUKA KR16 a z bezpečnostního hlediska FTC senzor/kolizní ochrana OPS. Dále je navržena pracovní buňka, která se zabývá konstrukcí a umístěním daných pracovním prvků včetně bezpečnosti.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis describes the concept of Bin-picking technology, image recognition and the posibility of grasping parts of various shapes. It deals with the interaction between industrial robot, end-effector and recognition cell system in the industrial cell in process of random collection of parts from the box. The practical part is concerned with construction of end effector for a given part of a specific shape in a random selection/collection of parts from industrial pallets. For this operation is used the KUKA KR16 industrial robot and for safety reasons senzor FTC/collision OPS. Further work is designed working cell which deals with the design and layout of the working elements including security.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBin-pickingcs
dc.subjectKoncový efektorcs
dc.subjectRobotická buňkacs
dc.subjectBezpečnostcs
dc.subjectBin-pickingen
dc.subjectEnd effectoren
dc.subjectRobotic´s cellen
dc.subjectSafetyen
dc.titleNávrh robotické buňky pro aplikaci typu Bin-Pickingcs
dc.title.alternativeDesign of a Robotic Cell for Bin-Picking Applicationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-25-15:20:31cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid47526en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:59:24en
sync.item.modts2020.03.31 20:35:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubela, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Viera Poppeová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (člen) Ing. Vladimír Dokoupil, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record