Show simple item record

Utilisation of plant origin waste

dc.contributor.advisorOmelková, Jiřinacs
dc.contributor.authorHabáníková, Kamilacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:28:37Z
dc.date.available2019-04-04T05:28:37Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationHABÁNÍKOVÁ, K. Využití odpadů rostlinného původu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other10339cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7853
dc.description.abstractTato práce popisuje vlastnosti a využití odpadů rostlinného původu, které vznikají při průmyslovém zpracování, a upřesňuje jejich složení. Kultivací určitých mikroorganismů na těchto materiálech jsou produkovány enzymy, které mohou mít průmyslové využití. V experimentální části je sledována pomocí vybraných mikroorganismů produkce enzymů na použitém odpadním materiálu hroznové výlisky. Odpady, jejich zpracování a využití je a bude neustále velmi diskutované téma v naší společnosti.cs
dc.description.abstractThis thesis describes properties and utilization and specifies the composition of organic plant waste produced during industrial processing. By cultivation of specific micro-organisms from this waste material it is possible to produce enzymes that have further beneficial industrial utilization. The experimental part of this thesis deals with the production of enzymes from the applied waste material grape pomace with the help of chosen micro-organisms. Waste, its processing and utilization is and always will be a key issue in our society.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCelulosacs
dc.subjectcelulasacs
dc.subjectpektincs
dc.subjectpektinasacs
dc.subjecthroznové výliskycs
dc.subjectAspergillus nigercs
dc.subjectCelluloseen
dc.subjectcellulaseen
dc.subjectpectinen
dc.subjectpectinaseen
dc.subjectgrape pomaceen
dc.subjectAspergillus nigeren
dc.titleVyužití odpadů rostlinného původucs
dc.title.alternativeUtilisation of plant origin wasteen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-26cs
dcterms.modified2009-05-07-09:54:42cs
thesis.disciplineBiotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid10339en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:04:59en
sync.item.modts2020.03.31 22:12:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠťavíková, Lenkacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (předseda) prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (člen) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Rychtera: Jak vypadala použitá kolona? doc. Márová: Co bude náplní navazující diplomové práce?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record