Show simple item record

Student Housing

dc.contributor.advisorPelčák, Petrcs
dc.contributor.authorGolík, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:04:59Z
dc.date.available2018-10-21T17:04:59Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationGOLÍK, P. Studentské bydlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.cs
dc.identifier.other22799cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7861
dc.description.abstractArchitektonická studie zástavby severního cípu městského bloku v těsné blízkosti Brněnského centra. Hlavním záměrem řešení je zejména snadná průchodnost územím, bezpečnost chodce a snadná orientace v prostoru. Architektonická studie studentského bydlení je první etapou změn v dané lokalitě dle RP. Záměrem bylo do rozbité a nejednotné formy zástavby vnést městské prvky, široké ulice, pasáže, náměstí a dvory, které zhodnotí a rozvinou charakter a životaschopnost místa. Architektonický koncept zástavby bloku zohledňuje hlukovou zátěž místa a reaguje na špatnou orientaci vzhledem k severu. Nová zástavba je konstrukčně i dispozičně projektovaná tak, aby snížila hladinu hluku interiérových prostor a vytvořila klidové zóny vnitroblokem.cs
dc.description.abstractThe architectural study built block the northern corner of town in close proximity to the center of Brno. The main thrust of the solution is particularly easy throughput area, pedestrian safety and ease of orientation in space. The architectural study of student housing is the first step change in the given locality by regulatory plan. The intention was to broken and fragmented forms of buildings to bring the urban elements, the wide streets, passages, squares and courtyards, which will evaluate and develop the character and vitality of the place. Architectural building block concept takes into account noise pollution site and responds to a bad indication, due to the north. New built-in design and layouts are designed so as to reduce the noise levels of interior space and create a resting zone in courtyard.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStudentské bydlenícs
dc.subjectměstský charaktercs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectvariabilitacs
dc.subjectorientacecs
dc.subjectsoukromícs
dc.subjectStudent housingen
dc.subjecturban characteren
dc.subjectsecurityen
dc.subjectflexibilityen
dc.subjectorientationen
dc.subjectprivacyen
dc.titleStudentské bydlenícs
dc.title.alternativeStudent Housingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-02cs
dcterms.modified2009-06-02-15:45:39cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid22799en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:26:19en
sync.item.modts2020.03.31 14:40:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeTodorov, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc. (předseda) Ing. arch. Jan Sochor (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Lubica Vitková (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record