Show simple item record

Marketing Research of Customer Satisfaction

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorMrázková, Monikacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:18:16Z
dc.date.available2018-10-21T16:18:16Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationMRÁZKOVÁ, M. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other11832cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7918
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá průzkumem spokojenosti zákazníka Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Teoretická část se věnuje problematice marketingového výzkumu, sektoru příspěvkových organizací a dotazníku jako nástroji pro shromažďování informací. V praktické části práce jsou analyzovány a prezentovány výsledky z dotazníkového šetření, doporučení a návrhy na zlepšení, které by měly vést ke zvýšení návštěvnosti KJM, zkvalitnění poskytovaných služeb a spokojenosti uživatelů KJM.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with a survey of customer´s satisfaction in Jiří Mahen Library in Brno. The theoretic part describes the problematics of marketing research, the branch of allowance organizations and a questionnaire as a tool for collecting information. The practical part of the diploma work analyses and presents the results from the questionnaire investigation, recommendation and suggestions for improvement, which could lead to increase an of the visit rate of the Jiří Mahen Library, to an improvement of the quality of library services, and customers´ satisfaction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectpříspěvková organizacecs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectKnihovna Jiřího Mahenacs
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectallowance organizationen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectJiří Mahen Libraryen
dc.titleMarketingový výzkum spokojenosti zákazníkůcs
dc.title.alternativeMarketing Research of Customer Satisfactionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-01-29cs
dcterms.modified2008-01-29-16:02:02cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid11832en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:10:01en
sync.item.modts2020.03.31 09:22:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVacková, Hanacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeProf. Ing. Dušan Baran, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record