Show simple item record

Prognosis School Occupancy and Economic Indicators of City Břeclav Using Time Series

dc.contributor.advisorKropáč, Jiřícs
dc.contributor.authorPěnkavová, Karolínacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:20:08Z
dc.date.available2018-10-21T17:20:08Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPĚNKAVOVÁ, K. Prognóza návštěvnosti škol a ekonomických ukazatelů města Břeclav pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other49604cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7969
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje počtu narozených dětí a ekonomických ukazatelů města Břeclav. Na základě této analýzy je stanovena prognóza obsazenosti základních škol a prognóza vývoje ekonomických ukazatelů města Břeclav. Zjišťuje počet dětí navštěvujících školská zařízení v závislosti na počtu narozených dětí a předpovídá, jaký bude potřebný počet otevřených tříd v roce 2013. Tato práce se dále zabývá analýzou rozpočtových příjmů a výdajů obce Břeclav a možnostmi zlepšení hospodaření obce. V bakalářské práci jsou použity statistické metody časových řad a regresní analýzy.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the analysis of demographic trends in births and economic indicators of Breclav. Based on this analysis, the prognosis is determined occupancy of primary schools and prognosis economic indicators of Breclav. It identifies the number of children attending educational facilities, depending on the number of births and predicts what will be the required number of classes opened in 2013. This thesis also deals with the analysis of budgetary revenue and expenditure of the village Breclav and way to improve the management of the village .The bachelor thesis uses statistical methods of time series and regression analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectprognózacs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectdemografiecs
dc.subjectekonomické ukazatelecs
dc.subjecttime series methodsen
dc.subjectprognosisen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjectdemographicen
dc.subjecteconomic indicatorsen
dc.titlePrognóza návštěvnosti škol a ekonomických ukazatelů města Břeclav pomocí časových řadcs
dc.title.alternativePrognosis School Occupancy and Economic Indicators of City Břeclav Using Time Seriesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-21-11:40:45cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid49604en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:49:38en
sync.item.modts2019.05.18 03:13:19en
dc.contributor.refereeIng. Petr Pokorný.cs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record