Show simple item record

Analysis of Indicators of Vehicular Traffic Accidents in the ČR

dc.contributor.advisorKropáč, Jiřícs
dc.contributor.authorSedlák, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:36:41Z
dc.date.available2019-04-03T22:36:41Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSEDLÁK, M. Analýza ukazatelů nehodovosti v automobilové dopravě ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other49606cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7970
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou nehodovosti osobních vozidel. Je zaměřena na analýzu vývoje indexů nehodovosti a jejich částečnou prognózu do budoucna. Je zkoumán především počet nehod, jejich závažnost a výše hmotné škody. Dále je pozornost zaměřena na vozový park a stáří vozidel. Tyto analýzy jsou prováděny za užití časových řad. Podklady k analýze jsou převzaty zejména ze statistických údajů Policie České republiky. Dále se práce zabývá dopadem již provedených legislativních úprav, které měli vést ke zlepšení dosavadního stavu. V navrhovaném řešení je nastíněn možný postup při řešení dané problematiky a zhodnocení dosud přijatých legislativních úprav či jiných zásahů státu.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with car accidents. It focuses on analysis of influence accident´s indexes and their partial prognosis for the future. It researched the number of accidents, their seriousness and the amount of material damage. Attention is focused on vehicle´s park and age of vehicles. This analysis is performed primarily for the use of time series. Materials for analysis are taken mainly from statistical data of the Police of the Czech Republic. Furthermore, the work addresses the impal of legislative changes already made, which should lead to improvement of the current state. In the propered solution is outlined possible steps to resolve the issue and evaluace previously adopted legislative changes or other state intervention.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDopravní nehodacs
dc.subjectosobní vozidlacs
dc.subjectčasová řadacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjecthmotná škodacs
dc.subjectzávažnost nehodycs
dc.subjectTraffic accidenten
dc.subjectpassenger vehiclesen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectmaterial damageen
dc.subjectseriousness of accidentsen
dc.titleAnalýza ukazatelů nehodovosti v automobilové dopravě ČRcs
dc.title.alternativeAnalysis of Indicators of Vehicular Traffic Accidents in the ČRen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-22cs
dcterms.modified2012-06-22-21:54:38cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid49606en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:49:38en
sync.item.modts2019.05.18 14:48:57en
dc.contributor.refereePrinc, Lubomírcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record