Show simple item record

Bridge across river and railway line on town bypass

dc.contributor.advisorNavrátil, Jaroslavcs
dc.contributor.authorNěmec, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:02:05Z
dc.date.available2013-02-02cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationNĚMEC, M. Přemostění řeky a železniční trati na městském obchvatu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55170cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7998
dc.description.abstractDiplomová práce řeší návrh přemostění řeky a trati ČD na městském obchvatu. Jedná se o spojitou mostní konstrukci převádějící komunikaci S 11,5/70 přes údolí řeky Šlapanky a železniční trať Šatov – Kolín, TÚ 1201. Práce rovněž zahrnuje návrh vhodných alternativ přemostění, zejména alternativy příčného řezu, statického systému a postupu výstavby. Ve statickém řešení provedeném na počítači je uplatněna i časová analýza. U všech variant zpracování návrhu předpětí a orientační posouzení vybraných průřezů. Dalším cílem práce je vypracování projektu hlavní nosné konstrukce zvolené varianty a orientační výpočet založení.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with a bridging design of a river and ČD railway at the town bypass . The construction of the bridge is made as a running girder used for the road S 11,5/70 crossing the river Šlapanka and the railway line Šatov – Kolín, TÚ 1201. The work comprises some alternative solutions to this bridging design as well, especially alternatives of cross-section, static system and bridge building process. The static design solution made on a computer includes TDA (Time Dependant Analysis). All suggested alternatives consist of a design of prestressing and rough assessment of chosen sections. The next goal of this thesis is working-out of a project based on chosen alternative of the main bearing construction and a rough calculation of the foundation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectPohyblivé zatíženícs
dc.subjectkomorový průřezcs
dc.subjectletmá betonážcs
dc.subjectčasová analýzacs
dc.subjectpředpjatá betonová konstrukcecs
dc.subjectmobile loadingen
dc.subjectbox girder sectionen
dc.subjecttime dependant analysisen
dc.subjectcantilevered constructionen
dc.subjectprestressed concreteen
dc.titlePřemostění řeky a železniční trati na městském obchvatucs
dc.title.alternativeBridge across river and railway line on town bypassen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-02-02cs
dcterms.modified2012-02-17-15:20:44cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55170en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:30:48en
sync.item.modts2020.03.30 13:52:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKusák, Ivancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record