Show simple item record

The Archeological Park Mikulcice

dc.contributor.advisorŠindlar, Jiljícs
dc.contributor.authorHladíková, Monikacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:08Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:08Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHLADÍKOVÁ, M. Archeologický park Mikulčice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.cs
dc.identifier.other22738cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8006
dc.description.abstractArchitektonicko urbanistický koncept Řešené území se nachází v extravilánu obce Mikulčice a v extravilánu obce Kopčany.Toto území má veliký potenciál a to jak kulturněhistorickými hodnotami, tak přírodními. Právě spojení velmi čisté a původní přírody se silnou historickou hodnotou dává oblasti její nezaměnitelný charakter a umocňuje prožitek návštěvníka. Toto území bylo r. 1962 vyhlášené za kulturní památku a zároveň je nominováno do zápisu seznamu světového dědictví UNESCO. Bohatá historie a archeologické nálezy doby daly vzniknout myšlence vytvořit zde kongresové centrum. Kongresové centrum je umístěno do přírodního prostoru a prezentuje zaniknuté objekty kostelů, ale i archeologické nálezy. Tento projekt má za cíl přitáhnout veřejnost a obohatit jí, poskytnout jí vybavení a propojit obě strany mostem přes řeku Moravu. Vize zachovává lesní a travnaté luční porosty a horizontální charakter území a kompozičně se do něj začleňuje. Vlastní budova je situována severně od půdorysů kostelů v historické stopě původní vodní cesty okolo hradiště. Jeho tvar je inspirován lodí, což reflektuje jak vodní cestu tak odkaz sv. Cyrila a sv. Metoděje, kteří nám předali učení církve, symbolizované jako velké lodě vezoucí lid k věčné spáse. Téma cesty nám dále připomíná naše generační putování nekonečným mořem času. Hodnoty, které nám předci předali a které budeme my dále předávat našim dětem. Most, který tuto budovu překlenuje, také můžeme nazvat pomyslnou spojnicí mezi historií a současností, protože ty jsou bezpochyby provázané a neměli bychom na to zapomínat.cs
dc.description.abstractArchitectonic and urbanistic concept The designed area is placed in the rural zone of the village Mikulčice and in the rural zone of the village Kopčany. This area has a big potencial in its cultural and historical values as well as in the natural ones. The connection of the pure and very original nature with a very strong historical value gives the region its very own authentic character and amplifies the experience of the visitor. This reagion was declared as a cultural heritage in 1962 and yet it is nominated to the World heritage list UNESCO. Its rich history and archeological discoveries gave an idea to built here a congress center. The congress center is situated in the natural enviroment where it presents the ruined churches and also the archeological discoveries. The goal of this project is to attract attention of the public. To enriche the knowledge of the public and to connect both sides of the river Morava by a bridge. The idea is to preserve the woods and meadows in the horizontal like region and to enter the landscape with a similar composition. The building itself is situated to the north of the ground plans of the churches, in historical path of the authentic waterway around the stronghold site. Its shape is inspired by a boat which reflects the waterway and the heritage of st.Cyril and st.Method who passed on to us the teachings of the Church. This is symbolised as large boats carrying the people to the everlasting salvation. The topic of the „path“ reminds us of our pilgrimage through the neverending sea of time. The values which our ancestors passed on to us and which we will pass on to our children. The bridge which overcomes this building can be a notional connection beetween the history and the present days. These are undoubtedly linked together and we should not forget it.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKongresové centrumcs
dc.subjectarcheologický parkcs
dc.subjectMikulčicecs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectsoučasnostcs
dc.subjectCongress Centeren
dc.subjectarchaeological parken
dc.subjectMikulčiceen
dc.subjectHistoryen
dc.subjectPresenten
dc.titleArcheologický park Mikulčicecs
dc.title.alternativeThe Archeological Park Mikulciceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-01cs
dcterms.modified2009-06-02-08:25:18cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid22738en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:31:22en
sync.item.modts2020.03.31 19:03:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeUrbášková, Hanacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record