Show simple item record

New quay - hidden potential Svitava drive in Brno

dc.contributor.advisorHavliš, Karelcs
dc.contributor.authorMatějová, Pavlacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:07Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:07Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationMATĚJOVÁ, P. Nová nábřeží - skrytý potenciál Svitavského náhonu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.cs
dc.identifier.other22756cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8018
dc.description.abstractBc. Pavla Matějová, Architektura a urbanismus, Ústav navrhování V., FA VUT Brno 2009, 19 stran Diplomová práce, vedoucí doc. Ing. arch. Karel Havliš, FA VUT Brno Diplomová práce se zabývá urbanistickým a architektonickým návrhem pásu postindustriálního území podél Svitavského náhonu v Brně, konkrétně lokalitou na území u městské Teplárny na Radlase a bývalé továrny Mosilana po ulici Křenová. Cílem práce bylo nalezení potenciálu Svitavského náhonu pro obnovu a tvorbu nových městských prostor, především v podobě nábřeží určených pro chodce. Návrh se také zaměřuje na obnovu a nalezení nového vhodného funkčního využití zejména průmyslových budov bývalé továrny Mosilana. Teoretická část diplomové práce popisuje urbanistický vývoj města, historii a vývoj brněnské krajiny a řek na jeho území. Zkoumá a analyzuje podmínky v území ovlivňující návrh. Nachází se zde celkový popis navrhovaného řešení. Výkresová část se zabývá grafickým rozborem území, konkretizací podmínek ovlivňujících návrh a řeší kompletní urbanistický návrh s vybranými detaily území.cs
dc.description.abstractBc. Pavla Matějová, Architecture and Urbanism, Department of Design V., Faculty of Architecture, Brno University of Technology 2009, 19 pages Diploma Thesis, Tutor doc. Ing. arch. Karel Havliš, Faculty of Architecture, Brno University of Technology The diploma thesis deals with an urban and architectural design of a stretch of post-industrial area along the Svitava raceway in Brno, specifically the locality in the area next to the municipal heating plant on Radlas and the former plant Mosilana in Křenová Street. The thesis main objective is to find the potential and capacity of the Svitava raceway concerning redevelopment and creation of new public areas, especially in the form of embankments designated for pedestrians. The design also focuses on redevelopment and finding new suitable functional utilization, in particular of the industrial buildings and premises of the former plant Mosilana. The theoretical part of the diploma thesis describes the urban development of the city, its history and the development of Brno region as well as rivers in its district. It examines and analyses the prerequisites of the area affecting the design. Complete description and specifications of the projected design are to be found here. The drawing part deals with the graphic analysis of the area as well as the concretization of prerequisites influencing the design and solves the complete urban design together with the designated local views of the area.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecturbanistická studiecs
dc.subjectrevitalizace říčního korytacs
dc.subjectSvitavský náhoncs
dc.subjectměstský prostorcs
dc.subjectvoda ve městěcs
dc.subjectnábřežícs
dc.subjecturban studyen
dc.subjectrevitalisation of the riverbeden
dc.subjectthe Svitava racewayen
dc.subjectpublic areaen
dc.subjectmunicipal wateren
dc.subjectriverwalken
dc.titleNová nábřeží - skrytý potenciál Svitavského náhonu v Brněcs
dc.title.alternativeNew quay - hidden potential Svitava drive in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-01cs
dcterms.modified2009-06-02-08:24:04cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid22756en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:31:25en
sync.item.modts2020.03.31 20:48:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeSeitzová, Ivetacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc. (předseda) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Eugen Točík (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record