Now showing items 25-44 of 135

 • Heterogenní radikálová modifikace polypropylenu 

  Brňák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá heterogénnou technikou prípravy modifikovaného polypropylén g maleinanhydrid (PP–g–MAH). Znalosti priebehu reakcie a vplyvy na proces modifikácie PP sú zhrnuté v teoretickej časti. Príprava ...
 • Hodnocení kvality kolagenových vzorků v pevné fázi pomocí cirkulárního dichroismu 

  Ďubašák, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá novou kvalitatívnou analýzou kolagénových vrstiev pomocou cirkulárneho dichroizmu v pevnej fáze. Teoretická časť opisuje kolagén a jeho sekundárnu štruktúru, spektroskopické metódy cirkulárneho ...
 • Hormony v čistírenských kalech 

  Jagošová, Klára
  V současnosti je věnována značná pozornost výskytu farmaceuticky aktivních látek ve složkách životního prostředí. Tyto látky jsou vylučovány z těla ve volné nebo metabolizované formě a prostřednictvím odpadních vod se ...
 • Interakce hyaluronanu s tenzidem CAE 

  Trtek, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na studium interakcí mezi hyaluronanem o různých molekulových hmotnostech s tenzidem CAE. Tato povrchově aktivní látka nemá dané přesné složení a není známa ani její molekulová hmotnost. Jedním ...
 • Inverzní FCS ve výzkumu koloidních systémů 

  Richterová, Veronika
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium inverzní fluorescenční korelační spektroskopie, a to zejména z hlediska použití různých fluorescenčních sond a sledovaných částic různých velikostí. Nejprve byla stanovena vhodná ...
 • Isolace, identifikace a charakterizace extremofilů schopných produkce PHA 

  Vlasáková, Terézia
  Predložená diplomová práca sa zameriava na izoláciu a identifikáciu termofilných mikroorganizmov schopných produkcie polyhydroxyalkanoátov (PHA) vo vzorke aktivovaného kalu z čističky odpadových vôd. Z aktivovaného kalu ...
 • Izolace DNA s použitím nově syntetizovaných magnetických nosičů 

  Machan, Radoslav
  Teoretická časť práce bola zameraná na poskytnutie prehľadu základných vlastností magnetických častíc, ich morfológie, základných spôsobov ich syntézy, interakcie s DNA a aplikácie v oblasti biotechnológií a biomedicíny. ...
 • Izolace DNA z vybraných zeleninových výrobků (paprika) 

  Gőghová, Sabína
  Diplomová práce se zabývá mikroizolací rostlinné DNA z 10 různých technologicky zpracovaných potravinových výrobků obsahujících papriku (Capsicum annum). DNA v kvalitě vhodné pro PCR byla izolována z homogenátů připravených ...
 • Kalibrace citlivosti dozimetru viditelného světla 

  Škarvadová, Adéla
  Diplomová práce pojednává o světelných dozimetrech a o moderních tiskových technikách tvorby tenkých vrstev a technikách nanášení z roztoku. Předmětem experimentálního studia je optimalizace světlocitlivých kompozic pro ...
 • Komplexní strukturní charakterizace semi-interpenetrovaných biopolymerních hydrogelů 

  Trudičová, Monika
  Náplní této diplomové práce bylo otestovat využitelnost dostupných technik strukturní analýzy na vhodném modelovém hydrogelovém systému. Hlavním cílem bylo zhodnotit výhody a nevýhody vybraných technik strukturní analýzy ...
 • Kompozitní keramické materiály na bázi hydroxyapatitu 

  Vojtíšek, Jan
  Tato práce se zabývala studiem biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu. Tyto materiály jsou obecně velmi důležité pro lékařské účely, zejména při rekonstrukcích a náhradě kostního materiálu. Pro medicínské aplikace ...
 • Korozní odolnost součástek z polyamidu a polykarbonátu 

  Mikel, David
  V této diplomové práci byl zkoumán vliv dvou mazacích a čisticích prostředků a nafty na korozi polyamidu vyztuženého skelnými vlákny a polykarbonátu. Testování koroze pod napětím bylo provedeno metodou kritické deformace ...
 • Kryty ran připravené z nanokompozitního materiálu 

  Čileková, Marta
  Boli pripravené kryty rán na bázi prírodných látok polyvinyl alcohol/ hyaluronan/ strieborné nanočastice (PVA/ HA/ Ag-NPs). Hyaluronan bol použitý ako redukčné a stabilizačné činidlo pre syntézu nanočastíc striebra. Pri ...
 • Membránové separace 

  Babíková, Barbora
  Diplomová práca sa zaoberá všeobecnou charakteristikou membránových procesov a separácií. Jej súčasťou je kapitola z histórie vývoja technologického odvetvia využívajúceho membrány ako médium oddeľujúceho látky na základe ...
 • Mikroextrakce DNA z rostlinných tkání zeleniny 

  Cesnak, Filip
  Diplomová práca bola zameraná na porovnanie dvoch mikroizolačných metód DNA s využitím magnetických častíc z potravín rastlinného pôvodu. Vzorky mali rôznorodé, komplexné matrice a boli v surovom (brokolica, list z jahodníka ...
 • Modelování a kultivace vybraných mikroorganismů na hydrolyzátech odpadních substrátů 

  Kecskésová, Viktória
  Cílem diplomové práce byla kultivace mikroorganismů Lactobacillus plantarum CCM 7039 a Bacillus coagulans CCM 2658 na hydrolyzované kávové sedlině, produkce kyseliny mléčné a modelování těchto procesů pro zjištění bližších ...
 • Modelování prvků pro bioelektroniku 

  Truksa, Jan
  Tématem této práce je počítačové modelování organického elektrochemického tranzistoru (OECT). Pro vytvoření modelu bylo třeba vypočítat rozložení elektrického pole a koncentrace iontů elektrolytu. Výpočet byl proveden ...
 • Modifikace polyethylenu reaktivním kompaundováním 

  Horkel, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou radikálově iniciované kompaundace polyethylenu 1-vinyladamantanem. Teoretická část se zaměřuje na teorii roubovacích procesů, na problematiku vlivu procesních parametrů na jejich ...
 • Modifikace polypropylenu reaktivním kompaundováním 

  Svítil, Jan
  V literární rešerši jsou shrnuty dosavadní znalosti o radikálově iniciovaném roubování polypropylenu. Dále obsahuje poznatky ze studií o adamantanu, jeho derivátech a jejich využití v oblasti polymerní chemie. V experimentální ...
 • Modifikace termocitlivého kopolymeru bioaktivními látkami pro medicínské aplikace 

  Debnárová, Simona
  Biodegradabilné syntetické polyméry nesú vlastnosti, ktoré ich zvýhodňujú oproti iným materiálom používaným na poli regeneratívnej medicíny a tkanivového inžinierstva. Najdôležitejšie výhody zahŕňajú schopnosť prispôsobovať ...