Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování obsahu enzymů v pšeničném sladu 

    Šubertová, Hana
    Cílem této práce bylo vyhodnocení vlivu technologie sladování na obsah hydrolytických enzymů -amylasy a -amylasy. Dalším cílem byl výběr odrůdy pšenice s nejvyšší aktivitou enzymů -amylasy a -amylasy. Bylo hodnoceno několik ...