Now showing items 1-1 of 1

  • Modifikace polypropylenu reaktivním kompaundováním 

    Svítil, Jan
    V literární rešerši jsou shrnuty dosavadní znalosti o radikálově iniciovaném roubování polypropylenu. Dále obsahuje poznatky ze studií o adamantanu, jeho derivátech a jejich využití v oblasti polymerní chemie. V experimentální ...