Now showing items 1-1 of 1

  • Studium kontaminace říčních sedimentů platinovými kovy 

    Novotný, Matěj
    Tato práce se zabývá charakteristikou platinových kovů a problematikou související s jejich toxicitou a mobilitou v životním prostředí, přesněji v akvatickém prostředí. Tyto kovy jsou do životního prostředí uvolňovány v ...