Now showing items 1-1 of 1

  • Absorpce plynných polutantů na membránových kontaktorech 

    Král, Petr
    Diplomová práce se zabývá odstraňováním vybraného polutantu NH3 z vodného roztoku za pomoci experimentálního technologického zařízení - membránového kontaktoru. Teoretická část je zaměřena zejména na rešerši momentální ...