Now showing items 1-1 of 1

  • Studium degradace perovskitových solárních článků 

    Hrbková, Silvie
    Práce se zabývala studiem degradace perovskitových fotovoltaických článků při jejich uložení v atmosférách s odlišnou vlhkostí. Byly připraveny fotovoltaické články s inverzní strukturou ITO/ PEDOT:PSS/ CH3NH3PbI3–XClX/ ...