Now showing items 1-1 of 1

  • Produkce beta-glukanů vybranými druhy kvasinek, řas a sinic 

    Veselá, Markéta
    Pro předloženou diplomovou práci bylo vytipováno několik druhů kvasinek a mikrořas a ve vybraných producentech byly analyzovány -glukany, lipidy, karotenoidy, ergosterol a koenzym Q. Podmínky kultivace kvasinek byly voleny ...