Now showing items 1-20 of 135

 • Absorpce plynných polutantů na membránových kontaktorech 

  Král, Petr
  Diplomová práce se zabývá odstraňováním vybraného polutantu NH3 z vodného roztoku za pomoci experimentálního technologického zařízení - membránového kontaktoru. Teoretická část je zaměřena zejména na rešerši momentální ...
 • Adsorpce toxických kovů z odpadních vod na odpadním materiálu z potravinářského průmyslu 

  Křikala, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je sekundární využití matolin z vinařského průmyslu k odstraňování vybraných těžkých kovů z odpadních vod. V teoretické části je diskutována zejména problematika těžkých kovů včetně způsobů ...
 • Agregace hyaluronanu substituovaného palmitoylem 

  Lehocká, Nikola
  V predkladanej diplomovej práci sme sa zaoberali agregačným chovaním skúmanej vzorky palmitoylhyaluronanu v dvoch stupňoch substitúcie a to 10 % a 16 %. Pomocou metódy fluo-rescenčnej spektroskopie s pyrénom ako fluorescenčnou ...
 • Analýza beta-glukanů ve vybraných druzích hub 

  Phan, Huong Tra
  Cílem diplomové práce byla analýza obsahu -glukanů ve vybraných druzích hub, kde byla rovněž stanovena celková charakterizace složení a obsažených bioaktivních látek. V teoretické části byla vypracována stručná rešerše o ...
 • Analýza vybraných odrůd českého česneku 

  Fähnrichová, Nikola
  Předložená diplomová práce je zaměřená na analýzu vybraných odrůd českého česneku a pro porovnání i dvou odrůd ze zahraničí. Pro určení obsahu hlavního aromatického prekurzoru alliinu a sacharidů byla použita vysokoúčinná ...
 • Aplikace polymerních membrán v mikroextrakčních technikách pro analýzy biologických vzorků 

  Ryšavá, Lenka
  Předložená diplomová práce je zaměřena na experimentální studium polypropylenových membrán (odlišné tloušťky, porozity a s odlišnou velikostí pórů) pro in-line spojení membránových mikroextrakcí s instrumentací pro kapilární ...
 • Aplikační aspekty textilních zátěrů s termochromními pigmenty 

  Štaffová, Martina
  V diplomové práci je prezentovaná literární rešerše na téma termochromní pigmenty a jejich aplikace v polymerních matricích. Výzkum byl zaměřen na hlubší pochopení termochromního efektu v pigmentech na bázi molekulárních ...
 • Aromaticky aktivní látky vybraných druhů bylin 

  Škutová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá identifikací aromaticky aktivní látek v léčivých bylinách. Soubor tvoří 5 druhů bylin: meduňka lékařská (Melissa officinalis), měsíček lékařský (Calendula officinalis), šalvěj muškátová (Salvia ...
 • Bioaktivní látky růže šípkové 

  Ďubašáková, Mária
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo stanovenie koncentrácie bioaktívnych látok ako sú celkové polyfenoly a flavonoidy a tiež celkovú antioxidačnú kapacitu v čajových extraktoch z Ruže šípkovej. V druhej časti bolo predmetom ...
 • Biochemická analýza DNA interakčních partnerů 

  Valchová, Michaela
  Tato práce byla zaměřena na analýzu DNA. Nejprve byly hybridizovány fluorescenčně značené oligonukleotidy, které byly následně podrobeny HRM analýze, kdy byly zjišťovány teploty tání oligonukleotidů v závislosti na daném ...
 • Biologické účinky látek izolovaných z jedinců řádu Isoptera 

  Dušková, Simona
  Tato diplomová práce byla zaměřena na sledování viability eukaryotických a prokaryotických buněk po působení chemických látek izolovaných z termitů. V poslední době přibývají důkazy především o antibakteriálních a ...
 • Charakterizace adsorbčních vlastností probiotických bakterií 

  Černá, Klára
  Cílem diplomové práce je charakterizace adsorbčních vlastností probiotických bakterií. Charakterizace byla provedena pomocí navržené a zoptimalizované spektrofotometrické metody stanovení adheze probiotických bakterií k ...
 • Charakterizace korozní odolnosti nikl-fosforových povlaků na hořčíkových slitinách 

  Kotland, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá korozní odolností nikl-fosforových povlaků na hořčíkové slitině AZ91. V teoretické části jsou shrnuty současné znalosti o hořčíkových slitinách a bezproudé depozici Ni-P povlaků včetně reakcí při ...
 • Diagnostika dohasínajícího dusíkového plazmatu metodou optické emisní spektroskopie 

  Kabeláčová, Kateřina
  Cílem předložené diplomové práce je diagnostika dohasínajícího dusíkového plazmatu metodou optické emisní spektroskopie. Dohasínající dusíkové plazma je v popředí zájmu již roky, je zkoumáno jak teoretické tak i praktické ...
 • Elektrochemické korozní charakteristiky Mg-Zn systémů připravených metodou práškové metalurgie 

  Kotek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá hodnocením elektrochemických korozních charakteristik Mg-Zn systémů připravených metodou práškové metalurgie v SBF roztoku. Hlavním cílem práce je analýza vlivu chemického složení, dosažené struktury ...
 • Elementární analýza sýrů s bílou plísní na povrchu 

  Pavlechová, Alžbeta
  Táto diplomová práca sa zaoberá elementárnou analýzou syrov s bielou plesňou na povrchu. V teoretickej časti je popísaná obecná charakteristika syra, klasifikácia syrov, ich nutričné aspekty a charakteristika syrov s bielou ...
 • Enkapsulace probiotik a prebiotik do výrobků pro dětskou výživu 

  Šnajdarová, Karolína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem doplňku stravy pro dětskou výživu s obsahem probiotických bakterií kmene Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium breve a s obsahem vhodného prebiotika. Jako prebiotika byly testovány ...
 • Evoluční inženýrství bakterií produkujících polyhydroxyalkanoáty 

  Nováčková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá aplikací evolučního inženýrství na PHA produkující kmeny. Cílem práce je připravit prostřednictvím metod evolučního inženýrství kmeny adaptované na kyselinu levulovou, jakožto vybraný stresový ...
 • Experimentální studium adsorpce bakteriálních buněk na pevné povrchy 

  Kahanovská, Kristína
  Kľúčovou náplňou diplomovej práce bola optimalizácia laboratórnych modelových systémov ako inovativného nástroja pre experimentálne štúdium adsorpcie bakteriálnych buniek na pevné povrchy. Pri opise živých biologických ...
 • Extrakce anthokyanových barviv z aroniových výlisků 

  Martinková, Patrícia
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou extraktu a koncentrátu antokyánových farbív z výliskov plodov arónie (Aronia melanocarpa). Stanovuje taktiež chemické vlastnosti, významné pre zdravie človeka, ktoré sú dôležité aj pre ...