Now showing items 21-40 of 348

 • Pokročilé metody zabezpečení sítě proti útokům 

  Kusy, Filip
  Táto študentská práca sa venuje oblasti zabezpečenia proti sieťovým útokom. Zoberá sa problematike útokov a možnostiam ako im zabrániť. Následne sa zaoberá skúmaním Snort Varianty IPS/IDS sytému. Zaoberá sa prepojením medzi ...
 • Měření seismické činnosti pomocí optických vláknových senzorů 

  Vaněk, Stanislav
  Cílem diplomové práce je seznámit se s problematikou měření a analýzy seismických vln. Teoretická část se nejprve věnuje popisu seismických vln, zejména jsou zmíněny jejich vlastnosti, typy a zdroje. Poté je pozornost ...
 • Model fyzické vrstvy komunikačního systému IEEE 802.11ah 

  Jurák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou bezdrátového komunikačního systému IEEE 802.11ah. Pro tento účel je vytvořen vhodný simulační model v programu MATLAB. První část práce se zabývá standardem IEEE 802.11. Zde jsou ...
 • Systém vzdáleného monitorování teploty 

  Gál, Radek
  Práce se zabývá návrhem systému pro vzdálené monitorování teploty skladovaného v􀄌tšího množství komodit pro chov koní. Úkolem navrženého systému by m􀄌lo být včasné upozorn􀄌ní pro zabrán􀄌ní ...
 • Přírodní expandovaný a vločkový grafit jako záporná elektroda lithium-iontového článku 

  Paulovics, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou lithium-iontových akumulátorů, především pak zápornými (anodovými) elektrodovými materiály. Jako aktivní elektrodový materiál je v práci použit přírodní grafit ve dvou formách, ...
 • Analýza gigabitové pasivní optické sítě 

  Mižička, Vladislav
  Cílem této práce je konfigurace vysokorychlostního paketového analyzátoru Endace, konfigurace zařízení gigabitové pasivní optické sítě (GPON) a následná analýza zachycených dat. Práce by měla být soustředěna zejména na ...
 • Nepřímé měření momentu na výstupu převodovky zatěžovacího pohonu 

  Jelének, Marek
  Pro zatěžování pohonných jednotek bagrů je nutné použít elektromechanické zátěže s vysokým krouticím momentem až 16 000 Nm v nízkém rozsahu otáček (0 až 150) ot/min při výkonu maximálně 50 kW. Elektromechanickou zátěž tvoří ...
 • Pobočková VoIP ústředna Asterisk a její nástavby 

  Melichar, Ondřej
  Diplomová práce rozebírá možnosti open-source pobočkové ústředny Asterisk, popisuje její funkce a porovnává ji s několika jejími nástavbami. Je zde vysvětlen i pojem SIP stack a také jsou zde konkrétně uvedeni dva jeho ...
 • Návrh tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu 

  Tretera, Robin
  Tato diplomová práce má za úkol seznámit čtenáře se základním rozdělením tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů. Rozdělení čerpadel je členěno podle jednotlivých typů systémů a zdrojů nízkopotenciálního tepla. U ...
 • Automatizovaná tvorba reportů zátěžového testování 

  Oškera, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vývojem nástroje pro automatizovanou tvorbu reportů zátěžového testování, který je implementován ve formě zásuvného modulu do zátěžového testeru JMeter, jako jeden z jeho z komponentů. Teoretická ...
 • Řízení a monitoring decentralizovaných zdrojů energie a akumulačních zařízení 

  Smugala, Ondrej
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami riadenia decentralizovaných zdrojov a akumulačných systémov. Jednou z týchto možností je virtuálna elektráreň, ktorej koncept je popísaný v úvodnej časti diplomovej práce. Virtuálna ...
 • CIP Safety 

  Šmoldas, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem technologie CIP a vytvořením laboratorní úlohy z komponentů založených na této technologii. Cílem práce je vytvoření literární rešerše o technologii CIP a jeho jednotlivých rozšíření ...
 • Studium a ověřování vlastností sběracího ústrojí generátorů pro větrné elektrárny 

  Glogar, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sběracího ústrojí generátorů větrných elektráren. První část pojednává o větrných elektrárnách, jejich konstrukci, generátorech a přibližuje výhody a nevýhody jejich umístění ...
 • Senzorová síť WirelessHART 

  Řežucha, Tomáš
  Předložená diplomová práce je zaměřená na sestrojení demonstračního systému založeném na specifikaci WirelessHART a na popis průmyslového standardu WirelessHART, který je navržen pro použití v bezdrátových senzorových ...
 • Hardwarový MISO emulátor pro únikové kanály 

  Rez, Jan
  Tato práce se věnuje studii možností řešení hardwarového MISO emulátoru únikových kanálů a následným návrhem experimentálního zařízení. Teoretická část práce začíná popisem teorie šíření elektromagnetických vln v různých ...
 • Vývoj systému řízení astronomického dalekohledu s možností sledování družic 

  Juráň, Jakub
  Práce se zabývá návrhem elektroniky řídicí jednotky pro pohon montáže astronomického dalekohledu s možností sledování umělých družic. Obsahuje teoretický rozbor problematiky určování pozice objektů pozorovatelných na obloze, ...
 • Systém pro přesná dynamická měření můstkových senzorů 

  Čech, Jonáš
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu měřícího systému pro dynamická měření můstkových senzorů. Po představení základní teorie je představen vlastní měřící koncept, který je schopen provádět měření s rychlostí až 250 ...
 • Fyzická bezpečnost a management sítě na fyzické vrstvě 

  Rozsypal, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou fyzické bezpečnosti, zvláště managementu sítě na fyzické vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. První část této práce je zaměřena na motivaci pro zavedení inteligentního řešení. ...
 • Gelové polymerní elektrolyty modifikované iontovými kapalinami s použitím aprotických rozpouštědel 

  Pospíšilová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na měření elektrické vodivosti gelových polymerních elektrolytů, jejich přípravu a zabývá se změnami vlastností z hlediska poměru zastoupení jednotlivých látek v gelovém elektrolytu. ...